Ay ku varianto registracija, TVA m. balandio 15 d


Remiantis geležies galo rašalo spalvinėmis savybėmis konstruojamas istorinių rašytinių dokumentų klastojimo, nevienalaikiškumo, korekcijų identifikavimo metodologinis modelis.

ISSN (Online) ISSN KNYGOTYRA DOI:

Tyrimo metu nustatyta, jog dvidešimtyje tirtų dokumentų tomų fiksuotos galimai nevienalaikės teksto dalys. Prieš laboratorinį tyrimą de visu metodu išskirti galimai nevienalaikiai knygų puslapiai keturiais atvejais iš penkių nepasitvirtino.

Tai reiškia, jog UV-VIS-NIR atspindžio spektroskopija dėl mažų laiko sąnaudų ir matavimų paprastumo gali būti efektyvus ir nedestruktyvus pirminis dokumento rašalo kaitos įvertinimo metodas.

Metodologiškai vienodai pildoma tokių matavimų duomenų bazė galėtų tapti papildomu įrankiu sprendžiant abejotinos kilmės dokumentinio paveldo klausimus.

Dokumento samprata ir jos reikšmė nusikalstamos veikos kvalifikavimui. Jurisprudencija,t.

ISSN (Online) ISSN KNYGOTYRA DOI: - PDF Free Download

Sąvokos dokumentų klastojimas, falsifikavimas, teksto taisymas redagavimas šaltiniotyros, tekstologijos, archeografijos moksluose turi aiškias skirtis, tačiau šiame straipsnyje jos bus suprantamos taip: klastojimas amžininkų sąmoningas dokumento pirminio teksto varianto koregavimas; falsifikavimas sąmoningas senųjų dokumentų, rankraštinių knygų sukūrimas, atkartojant senąsias rašymo medžiagas ir stilių.

Suklastoti dokumentai būdavo surašomi ir išduodami bajorams LDK ir pavietų teismų kanceliarijose, pagaminami privačiose raštinėse. Vis dėlto dokumentų tyrimas plati tiriamoji disciplina, aktuali visais rašto kultūros etapais, nes ir XXI tinklaveikos ir skaitmenizacijos amžiuje nemenka dalis nusikaltimų padaroma būtent dokumentine išraiška 4.

JAV ekspertinis teismo angl. Teismų kriminologijos patirtį galima pritaikyti ir senųjų dokumentų tyrimams, nes tai ne mažiau aktualus tiriamasis objektas, kuriam tokia prieiga gali suteikti daug vertingos naujos informacijos, taikant, pavyzdžiui, įvairius spektroskopinius 6 tyrimus ir lyginamąsias spektrinių verčių analizes. Kalbant teisminės kriminologijos terminais, ši sritis tai neverifikuotų dokumentų tyrimas angl.

Paveldo srityje tokie tyrimai padėtų ay ku varianto registracija įvertinti įvairių kultūros paveldo objektų autentiškumą, vertės pagrįstumą ir apskritai istorinių tyrimų pagrįstumą ypač šaltiniotyros mokslepatikslinti ar nustatyti įvairių rankraščių kilmę, sudaryti naudotų istorinių rašymo medžiagų chronologiją ir tipologiją, taip pat nustatyti falsifikatus, įvairaus tipo klastotes, ay ku varianto registracija autentiškumą.

Straipsnyje pristatomas metodologinis modelis toliau modelisskirtas dokumentinio paveldo autentiškumui tirti, remiasi rankraščiuose geležies galo rašalu užrašytų raidžių spalvos UV-VIS-NIR spektroskopine analize.

kaip žmonės uždirba pinigus iš metalo laužo

Galo raša- 3 las dėl cheminės sudėties gali reikšti pačius įvairiausius rašalus, kurių gamyboje naudojami taninai iš augalų, dažniausiai iš rašalinių riešutėlių, gaunama rauginė medžiaga, aktyviosios medžiagos galio ir tanino rūgštysnepriklausomai nuo jų kilmės. Taninai neturi vienos cheminės formulės, todėl cheminiu požiūriu tai sudėtinga medžiaga.

Account Options

Šiame straipsnyje nebus nagrinėjami istorinių rašalų cheminės sudėties aspektai, todėl bus vartojamas supaprastintas terminas galo rašalas, kuris šiuo atveju reiškia geležies galo rašalą.

Taip yra todėl, kad, pirma, tokiu rašalu buvo rašyti eksperimento metu tirti istoriniai dokumentai, antra, geležies galo rašalas yra bene populiariausias istorinis rašalas. Būtina pažymėti ir tai, jog geležies galo rašalas čia suprantamas kaip rašalas, į kurio sudėtį įeina geležies sulfatas ir galo riešutai ar kiti augalai, turintys taninų, bet neturintys sintetinės galo rūgšties Galo rašalas buvo naudotas ištisai paskutinius du tūkstančius metų 11 nuo antikos rankraščių 12 iki Leonardo da Vinci užrašų, J.

Bacho natų ar V. XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji ay ku varianto registracija mokslo darbų apžvalga. Dokumento samprata Advances in the forensic analysis and dating of writing ink. Springfield,p. Su šio centro Dokumentų ekspertizių skyriaus eksperte Svetlana Gražul buvo konsultuotasi dėl šiame straipsnyje pristatomo laboratorinio darbo.

Daugiau žr. Elektroninis Oxford žodynas. Oxford specializuotas teismo kriminologijos žodynas. Advances in the forensic analysis Study of stability of brown-gray inks on paper support. Ay ku varianto registracija Science, [žiūrėta m.

KД—dainiЕі rajono savivaldybД—

Kultūros objektų charakterizavimas ir cheminių konservavimo procesų įtakos jų degradacijai tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius,p Galo rašalo informacinis portalas. Spectroscopic techniques in cultural heritage conservation: A Survey. Applied Spectroscopy Reviews,t. Paola Ricciardi ir Anuradha Pallipurath konstatuoja, jog spektroskopija pastaruoju metu tampa efektyviu įrankiu, padedančiu sėkmingai išskirti įvairias dokumentinio paveldo ir meno kūrinių fizinės sudėties savybes: pigmentų, rašalo, rašalo rišiklių, popieriaus ir pergamento charakteristikas Taigi spektroskopija neverifikuotų dokumentų kontekste galbūt leistų praplėsti kultūros paveldo tyrimus ne tik paveikslų, skulptūrų ar kitų meno objektų restauraciniuose tyrimuose, bet galėtų prisidėti sprendžiant istorinių rašytinių dokumentų autentiškumo klausimus.

Tai reiškia, jog spektroskopijos kokybiniai parametrai būtų papildomas įrankis socialinių ir humanitarinių mokslų toliau SHM atstovui, tiriančiam įvairius paveldo objektus, t. Reikia pabrėžti, jog modelis skirtas ne gamtos mokslų, o SHM atstovams ir nepretenduoja į išsamumą ar visų įmanomų situacijų sprendinius.

  1. Kuri valiuta yra geresnė dvejetainiams opcionams
  2. Pasirinkimo mėnuo
  3. ISSN (Online) ISSN KNYGOTYRA DOI: - PDF Free Download
  4. TVA m. balandio 15 d
  5. Dvejetainiai variantai, kaip dirbti pradedančiajam
  6. Apc robotas dvejetainėms parinktims
  7. Уже знакомый, но по-прежнему вызывающий благоговение голос был так тих и раздался так близко от Олвина, что тому даже показалось, что Джизирак вряд ли его слышит.

Straipsnio tikslas sukurti ir eksperimento būdu testuoti mikrospektrofotometro 17 taikymo kultūros paveldo, t. Žvelgiant iš gamtos mokslų perspektyvos, spektrinių metodų taikymas senovinio rašalo tyrimuose nėra nauja tokių metodų taikymo sritis, tačiau, remiantis straipsnyje toliau dėstomais aktualumo motyvais, tampa aišku, jog šis spektrinis metodas SHM srityje nėra plačiau taikomas. Straipsnio objektas spektroskopijos metodo pritaikymo galimybės dokumentinio paveldo autentiškumo tyrimuose.

Darbo metodai: kritinė mokslinės literatūros analizė, reikalinga teoriniam metodologinio modelio pagrindui suformuoti ir pagrįsti; mokslinio modeliavimo metodas modelio kūrimui.

ay ku varianto registracija

Mokslinis modeliavimas yra esminė dažno mokslinio tyrimo dalis, o modelis dažnai reiškia pačius įvairiausius mokslinių duomenų reiškinius: fiziniai modeliai, teoriniai modeliai, apibūdinimai, lygtys ir pan. Šių dokumentų tyrimas atliktas įgyvendinant mokslinį projektą Istorinio rašytinio šaltinio kilmės tyrimas: Supraslės vienuolyno atvejis 19 vad.

Birutė Giedraitienėkurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Šie dokumentai sukurtos metodologijos testavimo bazė tai rankraštinės knygos 20, pasirinktos dėl jų geros fizi- 5 nės būklės svarbu dėl tyrimo patikimumolaisvos prieigos svarbu dėl tyrimo nuoseklumo, logistikos ir disponuojamų techninių resursų bei dalies žinomų, Supraslės raštinėje išleistų dokumentų vietos bei laiko aplinkybių svarbu dėl laboratorinių tyrimų metu surinktų duomenų interpretacijų pagrįstumo.

TVA-2016 2016 m. balandžio 15 d

Eksperimentas vykdytas m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros Paveldo skaitmeninimo laboratorijoje atlikta eksperimento metu surinktų duomenų analizė, tapusi šio straipsnio pagrindu Kultūros paveldo srityje įvairiausi spektriniai metodai nuo XIX a. Šiandien tendencija išlieka panaši: įvairiais spektriniais metodais tiriamos muziejinės vertybės 24, paveikslai 25, archeologiraštas ar piešinysneaplipdavo ir negadindavo rašymo priemonės.

Prieš galo rašalą naudotas anglies pagrindu gaminamas rašalas nuo maždaug III tūkstantmečio vidurio pr. Galo rašalo informacinis portalas. Kultūros objektų charakterizavimas The five colours of art: Non-invasive analysis of pigments in Tibetan prints and manuscripts. In Tibetan printing: Comparison, continuities, and change. Cambridge,p [žiūrėta m.

Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas: Judex,p Plačiau žr. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Plačiau apie tai žr. Su išsamia eksperimento ataskaita ir apdorotais tyrimo duomenimis galima susipažinti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedroje. The early history of spectroscopy.

Aurimas esnuleviius lekt. Jovita Kaupien doc. Diana Miceviien doc. Riardas Mileris lekt.

Non-destructive analysis of museum objects by fibre-optic Raman spectroscopy. Analytical and Bioanalytical Chemistry,nr. Išsamią tokių tyrimų literatūros apžvalgą yra atlikę italų mokslininkai Jie yra plačiai apžvelgę polichrominiams paveikslams, sieninei tapybai, archeologinei keramikai skirtus cheminius tyrimus.

Apžvalgoje paminėti ir istorinių dokumentų popieriaus ir rašalo tyrimai, tačiau plačiau aptartos ne spektroskopijos galimybės šiems objektams ay ku varianto registracija, o įvairūs cheminiai rašalo ir popieriaus savybių, cheminės sudėties, istoriniai gamybos aspektai.

Richardas L. Brunelle is ir Kennethas R. Crawfordas 29 yra pateikę bendrą istorinio rašalo tyrimo istoriografiją neverifikuotų dokumentų klausimams spręsti. Autoriai iškelia teminių problemų, susijusių su rašalo tyrimais, analizuoja amerikietiškąją patirtį nuo m.

Veikale dominuoja rašalo amžiaus nustatymo problematika, analizuojant įvairius galo rašalo parametrus bandoma juos susieti su laiko aplinkybės nustatymu. Kalbant apie istorinių dokumentų falsifikavimą svarbu, jog dar m. McNeilas sukūrė metodą, kuriuo buvo galima nustatyti dokumento amžių atsižvelgiant į geležies atomų judėjimą nuo rašalo pasklidimo linijos iki popieriaus fibrilės. Vis dėlto tyrimų tikslumas siekė ±22 metus Datavimo klausimas, panaudojant spektroskopiją, galimas netiesiogiai, t.

Tokių darbų reikalingumą patvirtina L. Josey ir jos kolegų tyrimai, kai išbandant du spektroskopus ay ku varianto registracija įvertintos įvairių rašalų įvertinimo tokiu metodu tikslumo ribos; jau tuo metu metodas siekė apie 90 proc. Sukaupta didelė rašalo spektrų duomenų bazė turėtų bent iš dalies ay ku varianto registracija įvertinti dokumento autentiškumo parametrus: dokumento tekstui rašyti panaudoto rašalo nepertrūkstamumą vienodas rašalas gali reikšti, jog dokumentas rašytas ištisai, tomis pačiomis priemonėmis ir atvirkščiai jei tekste esama skirtingo rašalo vietų, tai gali reikšti taisymą, korekcijas ar kitus pirminio dokumento būvio keitimo veiksmus, kuriuos nėra tikslu įvertinti tik apžiūros būdu.

Olandijos mokslininkų Birgit Kriptovaliutų vertės diagramos ir Franko Ligterinko, tiriančių istorinius galo rašalus, teigimu, vien tik vizualinė rašalo apžiūra neleidžia jo konkrečiau identifikuoti. Nors dauguma geležies galo rašalų laikui bėgant ir paruduoja, tačiau vien tik tokia spalva dar nereiškia, jog tekstas užrašytas ar piešinys nupieštas panaudojant galo rašalą.

Juk prastos kokybės anglies rašalas [naudotas dar nuo m. O jeigu dervų yra daug ir laikymo sąlygos prastos, toks rašalas gali laikui bėgant išblankti. Ir atvirkščiai, kai ku- 7 rie pergamentų galo rašalai, netgi prabėgus ne vienam šimtui metų, gali išlikti sodriai juodos spalvos ir todėl gali būti palaikyti anglies rašalu.

Tam, kad būtų galima atskirti, ar tai yra geležies galo rašalas, ar rašalas anglies pagrindu, reikia naudoti kokybinius tyrimus, kur tiriamas geležies kiekis ir jo buvimo nebuvimo rašalo sudėtyje faktas. Vis dėlto skirtingi rašalai laboratorijoje gali rodyti tam tikrus geležies pėdsakus, nors tai gali būti susiję su gamybos metodais ir laikymo sąlygomis, o ne su pačiu rašalu.

Kitų metodų taikymo senajam Europos dokumentiniam paveldui tirti rezultatus plačiausiai yra apžvelgęs Markas Clarke as Keliamos šio darbo hipotezės, pasirinkto metodo ir metodologinės prieigos aspektu svarbus slovakų mokslininkų tyrimas, kai, dirbtinai Claudio; GALLI, Anna et al. A multidisciplinary materials characterization of a Joannes Marcus viol 16th century. Heritage Science,t.

Accounts of Chemical Research,t. Cultural heritage opcionų pardavimo signalai archaeology materials studied by synchrotron spectroscopy and imaging. Applied Physics,nr. Chemometric tool for identification of iron-gall inks by use of visible near infrared fibre optic reflection spectroscopy. Anal Bioanal Chem, [žiūrėta m. Spectroscopic techniques in cultural heritage conservation: A survey.

M3art: A database of models of canvas paintings. Compositional characterization of iron gall inks in manuscripts using non-destructive techniques. Lisabona,p.

Впрочем, эксперимент принес Человеку его самые замечательные достижения. Человек уничтожил болезни.

Chemometric tool for identification of iron-gall inks The analysis of medieval European manuscripts. Studies in Conservation,t. Lietuvoje šia tema galima rasti vos keletą mokslinių publikacijų, o ir jos susijusios su chemijos mokslu. Vienos iš svarbiausių yra Prano Gudyno restauravimo centro restauratorių publikacijos apie istorinio rašalo spektroskopinius tyrimus Jose pateikiami eksperimentai yra skirti kompleksinei istorinių rašalų cheminės kompozicijos ay ku varianto registracija, pritaikant skirtingus metodus, tarp jų ir įvairiausius spektrinius metodus, tačiau plačiau netyrinėjant dokumentinio paveldo verifikavimo klausimų.

Senvaitienės tyrimuose daroma svarbi išvada, jog seniesiems rašalams apibūdinti gali būti taikomi įvairūs spektriniai metodai, tačiau tokių tyrimų mokslinė bazė yra skurdi, paskelbti tyrimai yra pavieniai ir negausūs Be to, šio straipsnio aktualumui temiškai artimiausia J. Senvaitienės disertacijoje pateikta mokslinės literatūros analizė yra susijusi su cheminės sudėties tyrimais, o ne rašalo spalvos tyrimais konkrečiu UV-VIS- NIR spektroskopijos metodu.

Apibendrinant galima konstatuoti, jog iš pirmo žvilgsnio abu rašalo tipai anglies pagrindu ir galo rašalas vizualiai nesunkiai gali būti painiojami, nes tam tikro korozijos lygio paveikti abu rašalai savo spalva, jos intensyvumu tampa kone identiški, todėl kokybiniai laboratoriniai tyrimai yra neišvengiami. Dar daugiau, galo rašalas yra priskiriamas prie dokumentą gadinančių medžiagų rašalo ėduonis, korozijatad laiku nenustačius reikiamų konservavimo būdų priklausomai nuo istorinio dokumento popieriaus ar pergamento šis rašalas gali mechaniškai susilpninti popierių ar pergamentą, atsirasti ay ku varianto registracija ar negrįžtamai pažeisti dokumentą ir t.

Darbo hipotezė: spektroskopija leidžia efektyviai išskirti de visu vienodus rašalus taip, kad, turint šiuos duomenis, būtų galima tirti dokumentų autentiškumo klausimus pagaminimo vieta, laikas ir t. Tai reikštų, jog atspindžio spektroskopija galimai padėtų konkrečiai įvertinti tiriamų dokumentų rašalų spalvas 41, o spalvos tyrimas galėtų būti metodologinė prieiga prie dokumentų autentiškumo klausimų, kuriuos būtų galima ay ku varianto registracija tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai.

Apibendrinant galima teigti, jog iki šiol nėra bandymų atsakyti į pagrindinį šio darbo klausimą: ar spektroskopijos metodas leidžia padėti objektyviau ir išsamiau ištirti dokumentinį kultūros paveldą, t. Be to, iš šio straipsnio metodologijos dalyje dėstomų istorinių dokumentų kūrimo ir saugojimo aplinkybių darosi aišku, jog ir korozijos lygis yra ay ku varianto registracija, o tai gali turėti įtakos rezultatų interpretacijos patikimumui.

Galų gale, rašalo spalvos nevienodumas dar nebūtinai reiškia dokumento klastojimo, falsifikavimo faktą, o galo rašalo spalvos variacijos gali būti per menkos dėl, pavyzdžiui, per mažos tyrimo imtiesjog būtų galima išskirti aiškias koreliacijas su tam tikrais dokumentų kilmės rodikliais. Šios ir kitos toliau straipsnyje įvardijamos aplinkybės yra svarbios kuriamai metodologijai.

Šis darbo baras artimiausiai susijęs su paveldo, jo mokslinės komunikacijos lauku, o tiriamieji klausimai yra skirti socialinių ir humanitarinių mokslų problemoms spręsti.

ISSN (Online) ISSN KNYGOTYRA DOI:

Dėl šio straipsnio temos tarpdisciplininio pobūdžio ir aktualumo abejonių nekyla 42, o, remiantis J. Thomsono Kleino interdisciplininio tyrimo taksonomija, straipsnis skirtinas metodologinei interdisciplinai angl. Study of stability of brown-gray inks Istorinių rašalų apibūdinimas įvairiais analiziniais metodais.

Lietuvos dailės muziejaus metraštis,t. Istorinių rašalų apibūdinimas spektroskopijos metodu.

ay ku varianto registracija pardavimo pasirinkimo sandorio skaičiavimas

Bratislava,p. Digital techniques for documenting and preserving cultural heritage. Croydon, UK, Tarpdisciplininio lauko tyrimų problematika plačiai atskleista solidaus mokslininkų būrio m.

skambučio galimybė gauti bitcoins yra

The Oxford handbook of interdisciplinarity. Šią knygą būtų pravartu išversti ir į lietuvių kalbą, nes iki šiol Lietuvos moksle nėra plačiau adaptuota ir analizuota transdiciplinarity, interdisciplinarity ir multidisciplinarity metodologinės prieigos, surastos ir diskutuotos tinkamiausios terminologinės šių angliškų konstruktų atitiktys.