Darbo ženklas


darbo ženklas

Papildomos lentelės Papildomos lentelės toliau — lentelės patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios: - Atstumas iki objekto Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba darbo ženklas kelio ruožo pradžios. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams - Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, darbo ženklas parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams - Lengvųjų darbo ženklas stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams.

Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies - Stovėti išjungus variklį Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama darbo ženklas išjungus variklį - Mokamos paslaugos Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti.

Jeigu lentelėje nurodytas galiojimo laikas, už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku - Pavojingas kelkraštis Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga - Pagrindinio kelio kryptis Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje.

darbo ženklas

Lentelė galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.