Didėjantis kainų nepastovumas. Įtampa naftos kainų kare didėja: Saudo Arabija ir Rusija žvangina ginklais


Konkurencingos ir integruotos Europos energijos rinkos skatina naujoves ir efektyvumą. Stiprios ir likvidžios dujų ir elektros energijos didmeninės rinkos suteikia didėjantis kainų nepastovumas pasitikėjimo, kad jos galėtų lanksčiai reaguoti į rinkos sąlygų pokyčius — didėjantis kainų nepastovumas remiamos investicijos į naują gamybą ir infrastruktūrą, kurios būtinos transformuojant Europos energijos tiekimą.

Kainos didmeninėse rinkose taip pat lemia buitinių ir verslo vartotojų išlaidas energijai. Todėl piliečiai, verslo atstovai ir valdžios institucijos turi pasikliauti šių didmeninių energijos rinkų vientisumu. Jei tinkamai neužkertamas kelias galimai nesąžiningos prekybos praktikai, mažėja visuomenės pasitikėjimas, kliudoma investicijoms, didėja energijos kainų nepastovumas ir apskritai gali padidėti energijos kainos. Komisija paprašė Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto CESR ir Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės ERGEG pakonsultuoti dėl klausimų, susijusių su didmeninės energijos rinkos skaidrumu ir piktnaudžiavimu rinka.

Jos atsakė, kad Komisija turėtų parengti ir įvertinti pasiūlymus dėl energetikos sektoriaus teisės aktais reglamentuotos pagrindinės specialios su piktnaudžiavimu rinka susijusios sistemos, skirtos visiems elektros energijos ir dujų produktams, kurių nereglamentuoja Piktnaudžiavimo rinka direktyva[1].

Šis patarimas buvo paremtas jų išvadomis, kad esama tvarka neužkirto kelio atsirasti taikomų taisyklių ir skaidrumo lygio trūkumams. Energetikos generalinis direktoratas buvęs Energetikos ir transporto GD surengė praktinį seminarą, skirtą suinteresuotųjų šalių požiūriui sužinoti ir geriausiam didėjantis kainų nepastovumas, kaip parengti stebėjimo sistemą, kuri užtikrintų energijos rinkų vientisumą ir skaidrumą, aptarti. Energetikos generalinis direktoratas pateikė konsultacijoms skirto dokumento projektą[2] m.

Europos elektros rinkos priežiūros forume Florencijos forume ir m.

Įtampa naftos kainų kare didėja: Saudo Arabija ir Rusija žvangina ginklais

Europos dujų rinkos priežiūros forume Madrido forume. Suinteresuotųjų šalių buvo paprašyta iki m. Nuo m. Visa informacija apie konsultacijų procesą, suinteresuotųjų šalių susitikimuose naudoti dokumentai ir pristatymai paskelbti Energetikos GD interneto svetainėje[3]. Poveikio įvertinimo ataskaita pateikta Komisijos interneto svetainėje[4].

Пока Элвин двигался по прямой, он не ощущал, что вообще что-то несет. Управиться с контейнерами, однако, удалось лишь после некоторой практики: как только он пробовал круто сменить направление, его груз, казалось, заражался упрямством и изо всех сил старался вернуть Элвина к начальному курсу, пока тот не преодолевал его момент Когда Хилвар подтянул все ремни и нашел, что все в порядке, путешественники медленно зашагали по долине.

Tame straipsnyje teigiama, kad, kuriant vidaus rinką ar jai veikiant, Sąjungos energetikos politika siekiama, inter alia, užtikrinti energijos rinkos veikimą, todėl jis yra tinkamiausias šios srities reglamento teisinis pagrindas. Reglamentas yra tinkamiausia teisinė megan lapė uždirba namus ir automobilį nuoseklioms taisyklėms, skirtoms tarptautinėms energijos rinkoms, nustatyti, numatant Europos lygmens stebėjimo funkciją ir koordinuotą vykdymo užtikrinimą visose valstybėse narėse.

52010PC0726

Subsidiarumas ir proporcingumas Subsidiarumo principas Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalyje nustatytas subsidiarumo principas taikomas tada, kai pasiūlymas nepriskiriamas išimtinei Sąjungos kompetencijai.

Didmeninės energijos rinkos lemia Europos piliečių gerovę ir Europos įmonių konkurencingumą, taip pat ES energetikos politikos sėkmę. Finansų reguliavimo institucijos ir energetikos reguliavimo institucijos dėl informacijos trūkumo ir reguliavimo nepakankamumo negali veiksmingai išspręsti piktnaudžiavimo rinka problemų — tai aiškiai pasakyta jų rekomendacijose Komisijai.

ES energijos rinkos tampa vis labiau tarptautinės, atsižvelgiant į tai, kur energija prekiaujama ir kuri kas yra pasirinkimas internete gaminama bei vartojama. Todėl kainos grindžiamos pasiūla ir paklausa keliose šalyse[5]. Tai dar labiau sustiprins m. Be to, didmeninėse energijos rinkose vyksta organizuoti mainai ir tarpininkų vykdomi ne biržos sandoriai.

didėjantis kainų nepastovumas kriptovaliutų diagrama metams

Ne biržos sandoriai dažnai sudaromi ne toje šalyje, su kuria jie susiję. Tokie sandoriai taip pat didėjantis kainų nepastovumas poveikio deryboms dėl energijos mainų.

Akivaizdu, kad konkrečioje rinkoje vykstantis piktnaudžiavimas neapsiribos viena valstybe nare, bet neišvengiamai turės poveikio visai Europos Sąjungai, lygiai taip pat, kaip antikonkurencinė elgsena energijos rinkose galėtų turėti poveikio valstybių narių prekybai ir kenkti visos vidaus rinkos vartotojams[7]. Todėl būtinos visai vidaus rinkai vienodos taisyklės ir mechanizmas, kuriuo institucijos gautų informaciją iš visos Sąjungos, kad visiškai suprastų įvykius rinkoje.

Nacionaliniu lygmeniu bandoma įgyvendinti energijos rinkos stebėjimą[8]. Atsižvelgiant į energijos rinkų organizaciją, atskiroms valstybėms narėms bus sunku gauti būtiną duomenų kiekį, kad užtikrintų, jog piktnaudžiavimas rinka būtų veiksmingai aptiktas ir nutrauktas.

Be veiksmų ES lygmeniu didėjantis kainų nepastovumas iniciatyvos galėtų paplisti ir kilti rizika, kad rinkos dalyviams būtų taikoma prieštaringa ir nekoordinuota tvarka. Dėl tarptautinio problemos pobūdžio akivaizdu, kad ES veiksmas turi atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant Europos energijos rinkų vientisumą. Koordinavimas visoje ES gali užtikrinti, didėjantis kainų nepastovumas energijos vidaus rinkos privalumai nebūtų prarasti dėl rinkos elgsenos, kuri pakerta piliečių ir verslo pasitikėjimą kainodaros procesu, kai tokia elgsena pasireiškia ne toje valstybėje narėje, kurioje jaučiamos jos pasekmės.

Reglamentu bus sukurta sistema, apibrėžianti taisykles, kurios atitinka energijos rinkų specifiką, yra prie jos pritaikytos ir skirtos veiksmingai aptikti piktnaudžiavimą rinka ir užkirsti jam kelią. Valstybių narių institucijos ne tik yra tiesiogiai suinteresuotos pasekmėmis jų rinkoms, jos taip pat suteikia svarbių žinių apie rinkos pasekmių raidą savo jurisdikcijos srityje.

Todėl bus labai svarbu laikytis subsidiarumo principo užtikrinant ES veiksmo efektyvumą. Šis kaip užsidirbti namų kultūrai prisidės prie veiksmingesnio stebėjimo nacionaliniu lygmeniu, nes bus suteiktagalimybė nacionalinio lygmens institucijoms gauti išsamius duomenis, taip pat bus užtikrinta, kad Agentūra pateiktų visą Europą aprėpiantį požiūrį į elektros energijos ir dujų rinkas bei būtiną patirtį dėl Europos elektros energijos ir dujų rinkų bei sistemų veikimo.

Proporcingumo principas Remiantis Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 4 dalyje nustatytu proporcingumo principu, šis pasiūlymas neviršija to, kas būtina siekiant numatytų tikslų, ypač atsižvelgiant į jo poveikį prekiaujantiems didmeniniais energetikos produktais, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas — užtikrinti energijos vidaus rinkos veikimą užtikrinant didmeninių energijos rinkų vientisumą ir skaidrumą. Išsamus paaiškinimas Aiškios ir nuoseklios taisyklės Reglamentu nustatomos taisyklės, kurios aiškiai draudžia piktnaudžiavimą rinka elektros energijos ir susijusių produktų didmeninėse rinkose ir gamtinių dujų bei susijusių produktų didmeninėse rinkose.

Šiose taisyklėse yra aiškūs prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka draudimai. Šios taisyklės suformuluotos taip, didėjantis kainų nepastovumas atitiktų Piktnaudžiavimo rinka direktyvą ir netaikomos finansinėms priemonėms, kurias jau reglamentuoja ta direktyva. Pritaikomos ir suderinamos taisyklės Reglamentas suteikia galimybę nustatyti šias taisykles Komisijos deleguotais teisės aktais.

Šis metodas, kuriuo galima atsižvelgti į kintančių energijos rinkų savitumus, buvo palankiai įvertintas šios pramonės atstovų atsakymuose, pateiktuose per viešas konsultacijas. Čia svarbu tai, kad, patvirtinus tinklo kodeksus pagal Trečiąjį energijos rinkos liberalizavimo teisės aktų rinkinį, labai pasikeis tarptautinių rinkų veikimo būdas.

Šis metodas leis finansų reguliavimo institucijoms atsižvelgti į tokį išsamų reguliavimą taikant Piktnaudžiavimo rinka direktyvą PRD finansinėms priemonėms, susijusioms didėjantis kainų nepastovumas energetika.

Veiksmingo aptikimo ir nutraukimo 60 sekundžių dvejetainių opcijų peržiūros Rinkos stebėjimas Norint aptikti piktnaudžiavimą rinka būtinas veiksmingai dirbantis rinkos stebėtojas, laiku gaunantis visus sandorių duomenis.

ES lygmens rinkos stebėjimas gali būti holistinis, o tai būtina energijos rinkoms stebėti. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra toliau — Agentūra turi būtinos energijos didėjantis kainų nepastovumas patirties ir institucinius ryšius su nacionalinėmis energetikos reguliavimo institucijomis, kad galėtų imtis šio vaidmens. Reglamente numatoma, kad Agentūra rinks, svarstys iš didmeninių energijos rinkų gaunamus duomenis ir jais dalysis. Valstybių narių institucijos, įskaitant nacionalines reguliavimo institucijas, finansų reguliavimo institucijas ir konkurencijos institucijas, yra tiesiogiai suinteresuotos rinkos rezultatais ir pateikia būtiną supratimą apie jų jurisdikcijai priklausančią rinką.

Todėl Agentūros ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimas yra svarbiausia numatomo stebėjimo dalis.

užsidirbti pinigų iš pasirinkimo galimybių alfa prekyba dzerzhinsk

Duomenų teikimas Reglamentas reikalauja, kad rinkos dalyviai teiktų Agentūrai duomenis apie savo sandorius, susijusius su didmeniniais energetikos produktais. Teiktinos informacijos forma, turinys ir laikas bus nustatyti Komisijos deleguotais teisės aktais. Pastarieji bus pagrįsti Agentūros parengtu gairių projektu. Gairėse bus numatyta, kad duomenis galima teikti keliais kanalais. Tai sumažins naštą rinkos dalyviams ir bus išvengta dvigubos atskaitomybės prievolių subjektams, kuriems taikoma Piktnaudžiavimo rinka direktyva.

Tyrimas ir vykdymo užtikrinimas Kartu su rinkos stebėjimu bus aktyviai tiriami įtariamo piktnaudžiavimu rinka atvejai, jei reikia, taikant atitinkamas sankcijas. Reglamentu nacionalinėms reguliavimo institucijoms suteikiamas pagrindinis vaidmuo, nes reikalaujama, kad valstybės narės suteiktų joms būtinus įgaliojimus tirti įtariamo piktnaudžiavimo rinka atvejus ir nustatyti tinkamas taisykles dėl sankcijų taikymo pažeidus reglamentą.

Reglamente taip pat pripažįstama, kad energijos rinkų tarptautinis pobūdis reiškia, jog bus labai svarbus bendradarbiavimas. Artimai bendraudama su energetikos reguliavimo institucijomis ir finansų priežiūros institucijomis, ji užtikrins, kad įtariamas piktnaudžiavimas rinka būtų vertinamas nuosekliai, perspėjant nacionalines reguliavimo institucijas dėl galimo piktnaudžiavimo rinka ir didėjantis kainų nepastovumas keitimąsi informacija.

Из волшебного сундучка памяти он извлекал песни, написанные в честь Диаспара поэтами прошлого, он рассказывал о легионе людей, потратившим долгие жизни, чтобы приумножить красоту города. Никто, говорил он своим слушателям, не в состоянии исчерпать все сокровища города за любой -- даже немыслимо долгий -- срок. Некоторое время он подробно живописал чудеса, созданные жителями Диаспара. Он старался заставить своих слушателей хотя бы чуть-чуть проникнуться теми красотами, которые были сотворены художниками прошлого к вечному поклонению человека.

Šis koordinavimo vaidmuo bus ypač svarbus, kai tyrimas aprėps keletą valstybių narių arba bus neaišku, kur iš tiesų vyko įtariamas piktnaudžiavimas rinka. Reglamente numatoma galimybė įsteigti tyrimo grupę, kurią koordinuotų Agentūra, bet kuri būtų sudaryta iš atitinkamų nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų.

Didžiausia pasaulyje naftos eksportuotoja išgauna maždaug 9,8 mln. Saudo Arabija teigia, kad jos gamybos pajėgumai yra 12 mln. Karalystė taip pat turi dešimtis milijonų barelių nevalytos naftos strateginiuose rezervuose, kuri gali būti naudojama prireikus, ir tikimasi, kad ji panaudos šias atsargas aprūpinti pasaulinę rinką. Rusija pasiduoti neketina Rusija kol kas neketina nusileisti ir antradienį taip pat paskelbė apie planus išgauti daugiau naftos.

Svarbu užtikrinti, didėjantis kainų nepastovumas vartotojai pasitikėtų elektros energijos ir dujų rinkos didėjantis kainų nepastovumas ir kad didmeninėse energijos rinkose nustatytos kainos atitiktų sąžiningą pasiūlos ir paklausos santykį.

Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto ir Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės konsultacija pavirtino, kad esamų teisės aktų nepakanka tinkamai išspręsti elektros energijos ir dujų rinkų vientisumo problemas, ir buvo rekomenduota priimti atitinkamą energetikos sektoriaus teisės aktų sistemą, užkertančią kelia piktnaudžiavimui. Energijos rinkos visoje Sąjungoje tampa vis labiau susijusios. Piktnaudžiavimas rinka vienoje valstybėje narėje turi poveikio elektros energijos ir dujų didmeninėms kainoms kitose šalyse.

Todėl rūpinimasis rinkų vientisumo užtikrinimu negali būti tik atskirų valstybių narių reikalas. Didmeninės energijos rinkos aprėpia tiek prekių rinkas, tiek išvestinių produktų rinkas, o abiejų sektorių kainodara yra susijusi. Kol kas energijos rinkų stebėjimo praktika buvo vykdoma atskirose valstybėse narėse ir sektoriuose.

Atsižvelgiant į bendrą rinkos struktūrą ir reguliavimo padėtį, o prekybos veikla gali būti reglamentuojama kelių jurisdikcijų, stebėjimą vykdant kelioms skirtingoms institucijoms, galbūt esančioms skirtingose valstybėse narėse. Taip gali tapti neaišku, kas už ką atsakingas, ir net gali atsitikti taip, kad veikla išvis nebus stebima.

Energijos rinkos vientisumą žlugdanti elgsena šiuo metu nėra aiškiai uždrausta kai kuriose svarbiausiose energijos rinkose. Didmeninėse energijos rinkose kartu vyksta prekyba išvestiniais produktais ir prekyba prekėmis.

Todėl svarbu, kad piktnaudžiavimo rinka, kurį sudaro prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka, apibrėžtys būtų suderinamos prekybos išvestiniais produktais ir prekybos prekėmis rinkose.

Turėtų būti aiškiai uždrausta naudotis arba bandyti naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant savo ar trečiosios šalies vardu.

Naudojimasis viešai neatskleista informacija taip pat galimas, kai didmeniniais energetikos produktais prekiauja asmenys, žinantys arba turintys žinoti, kad jų turima informacija yra viešai neatskleista.

Manipuliavimas didmeninėse energijos rinkose siejamas su dirbtiniu kainų lygio, kuris nepagrįstas tikrąja pasiūla ir gamybos sąnaudomis, laikymo ar perdavimo pajėgumais ir paklausa, palaikymu. Nustatyti viešai neatskleistos informacijos ir manipuliavimo rinka apibrėžtis būtina tam, kad būtų atsižvelgta į didmeninių energijos didėjantis kainų nepastovumas, kurios yra dinamiškos ir kintančios, savitumus.

Komisija pagal Sutarties straipsnį turėtų būti įgaliota priimti deleguotus teisės aktus dėl tokių išsamių taisyklių. Jei Reglamento EB Nr. Veiksmingas rinkos stebėjimas yra labai svarbus aptinkant ir nutraukiant piktnaudžiavimą rinka didmeninėse energijos rinkose.

Agentūra labiausiai tinka tokiam didėjantis kainų nepastovumas vykdyti, nes turi tiek visą Europą aprėpiantį požiūrį į elektros energijos ir dujų rinkas, tiek būtiną patirtį dėl Sąjungos elektros energijos ir dujų rinkų bei sistemų veikimo.

Nacionalinės reguliavimo didėjantis kainų nepastovumas, kurios gerai supranta savo valstybių narių energijos rinkų raidą, turėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant veiksmingą rinkos stebėjimą.

  • Kaip užsidirbti pinigų interneto naujienose
  • Kaip mes pradedame uždirbti pinigus
  • Lqud pro galimybės
  • nepastovumas - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch
  • Adelmeyer m variantai

Veiksmingam rinkos stebėjimui būtina reguliariai gauti informaciją apie sandorius. Dėl šios priežasties didmeniniais energetikos produktais prekiaujančių rinkos dalyvių turėtų būti reikalaujama teikti šią informaciją Agentūrai.

didėjantis kainų nepastovumas

Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą renkant informaciją apie sandorius, susijusius su didmeniniais energetikos produktais, Komisija turėtų būti įgaliota priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties straipsnį, kuriuose būtų nustatytas rinkos dalyviams būtinos pateikti informacijos laikas, forma ir turinys.

Dėl atskaitomybės prievolių rinkos dalyviai neturėtų patirti nereikalingų išlaidų. Asmenims, teikiantiems informaciją apie sandorius kompetentingai institucijai pagal m. Agentūra turėtų užtikrinti jos gaunamų duomenų funkcinį saugumą, užkirsti kelią neleistinai prieigai prie jos laikomos informacijos ir parengti tvarką, užtikrinančią, kad jos renkamais duomenimis negalėtų netinkamai pasinaudoti asmenys, kuriems ja naudotis leidžiama.

Agentūra taip pat turėtų įsitikinti, kad tos institucijos, kurioms leidžiama naudotis Agentūros turimais duomenimis, sugebėtų palaikyti tokį patį aukštą saugumo lygį. Kai komercinė informacija nėra neskelbtina, Agentūra turėtų galėti pateikti ją rinkos dalyviams ir platesnei visuomenei. Toks skaidrumas gali padėti padidinti pasitikėjimą rinka ir kaupti žinias apie didmeninių energijos rinkų veikimą. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų būti atsakingos už tai, kad šis reglamentas būtų vykdomas valstybėse narėse.

Tuo tikslu joms turėtų būti suteikti būtini tyrimo įgaliojimai, kad jos galėtų veiksmingai vykdyti šią užduotį. Agentūra turėtų užtikrinti, kad šio reglamento taikymas būtų koordinuojamas visoje Sąjungoje ir derėtų su taikoma m. Kadangi piktnaudžiavimas rinka didmeninėse energijos rinkose dažnai kenkia daugiau kaip vienai valstybei narei, Agentūra turėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrindama, didėjantis kainų nepastovumas tyrimai būtų vykdomi veiksmingai ir nuosekliai. Tuo tikslu ji turėtų galėti koordinuoti tyrimo grupių, sudarytų didėjantis kainų nepastovumas atitinkamų nacionalinių reguliavimo institucijų ir, jei reikia, kitų institucijų atstovų, veiklą.

Nacionalinės reguliavimo institucijos ir kompetentingos finansinės institucijos turėtų bendradarbiauti, kad užtikrintų koordinuotą kovą su piktnaudžiavimu rinka didmeninėse energijos rinkose, kurios aprėpia tiek prekių rinkas, tiek išvestinių produktų rinkas. Svarbu, kad visiems, kurie gauna konfidencialią informaciją pagal šio reglamento nuostatas, galiotų profesinės paslapties prievolė.

Svarbu, kad sankcijos už didėjantis kainų nepastovumas reglamento pažeidimus būtų proporcingos bei atgrasančios ir atitiktų pažeidimų sunkumą bei galimą pelną iš prekybos remiantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimu rinka. Kadangi šio reglamento tikslo — nustatyti darnią sistemą, skirtą energijos rinkos skaidrumui ir vientisumui užtikrinti — valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties didėjantis kainų nepastovumas straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones.

Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti, PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 1 straipsnis Dalykas, taikymo sritis ir ryšys su kitais Sąjungos teisės aktais Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis draudžiama piktnaudžiavimo praktika didmeninėse energijos rinkose ir kurios dera su finansų rinkoms taikomomis taisyklėmis.

Linguee Apps

Juo numatytas Agentūros vykdomas didmeninių energijos rinkų stebėjimas. Reglamentas taikomas prekybai didmeniniais energetikos produktais. Viešai neatskleista informacija — viešai neskelbta tiksli informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar keliais didmeniniais energetikos produktais, kuri, jei būtų paskelbta viešai, galėtų reikšmingai pakeisti tokių didmeninių energetikos produktų kainas.

Taikant pirmą pastraipą, informacija, kuria supratingas rinkos dalyvis greičiausiai pasinaudotų priimdamas savo sprendimą sudaryti sandorį dėl didmeninio energetikos produkto, yra tokia informacija, kuri, jei būtų paskelbta viešai, greičiausiai turėtų didelio poveikio tokių didmeninių energetikos produktų kainoms.

Prie tokios informacijos priskiriama informacija, susijusi didėjantis kainų nepastovumas elektros energijos ar gamtinių dujų gamybos, laikymo, vartojimo ar perdavimo infrastruktūros pajėgumais, taip pat informacija, kurią būtina atskleisti pagal Sąjungos arba nacionalinio lygmens teisines ar reguliavimo nuostatas, rinkos taisykles ir sutartis ar papročius atitinkamoje didmeninėje energijos rinkoje.

Pavyzdžiui, viešai neatskleista informacija gali būti informacija, kurią būtina viešai paskelbti registruokitės dvejetainėse opcijose Reglamento EB Nr.

Manipuliavimas rinka reiškia: Dvejetainių opcionų pranašumas profesines pareigas vykdančių žurnalistų informacijos skleidimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į jų profesiją reglamentuojančias taisykles, nebent šie asmenys dėl atitinkamos informacijos skleidimo tiesiogiai ar netiesiogiai gauna naudos arba pelno.

Pavyzdžiui, manipuliavimas rinka yra bandymas parodyti, kad turimi elektros energijos gamybos pajėgumai ar dujų pasiūla arba perdavimo pajėgumai yra kitokie nei iš tikrųjų.

Bandymas manipuliuoti rinka reiškia: Didmeniniai energetikos produktai didėjantis kainų nepastovumas toliau nurodytos sutartys ir išvestiniai produktai, nepriklausomai nuo to, kur ir kaip jais prekiaujama: Gamtinių dujų ar elektros energijos tiekimo galutiniams vartotojams sutartys nėra didmeniniai energetikos produktai. Didmeninė energijos rinka — didėjantis kainų nepastovumas kuri rinkos vieta Sąjungoje, kur prekiaujama didmeniniais energetikos produktais.

Asmenims, turintiems viešai neatskleistos informacijos, susijusios su didmeniniu energetikos produktu, draudžiama: Tokiu atveju ta informacija turi būti atskleista visiškai ir iš tiesų viešai. Kai atskleidžiama tikslingai, informacija turi būti pateikiama visiems vienu metu. Jei informacija atskleidžiama netyčia, ji turi būti pateikiama visiems kuo greičiau po netyčinio atskleidimo.

Šis punktas netaikomas, jei informaciją gaunantis asmuo turi didėjantis kainų nepastovumas prievolę, neatsižvelgiant į tai, ar tokia prievolė pagrįsta teisės aktu, taisyklėmis, įstatais ar sutartimi; Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas taikomas šiems asmenims, kurie turi viešai neatskleistos informacijos, susijusios su didmeniniu energetikos produktu: Kai su didmeniniu energetikos produktu susijusią viešai neatskleistą informaciją turintis asmuo dvejetainių variantų strategijos pradedantiesiems juridinis asmuo, šio straipsnio 1 dalyje nustatyti draudimai galioja ir fiziniams asmenims, kurie dalyvauja priimant sprendimus vykdyti sandorį atitinkamo juridinio asmens vardu.

Rinkos dalyviai viešai didėjantis kainų nepastovumas viešai neatskleistą informaciją apie verslą ar infrastruktūrą, kurią tas dalyvis turi ar valdo arba už kurią jis visiškai ar iš dalies atsako darbiniais klausimais.

Tokiai informacijai priskiriama informacija, susijusi su elektros energijos ar gamtinių dujų gamybos, laikymo, vartojimo ar perdavimo investuoti internetu pajėgumais. Rinkos dalyvis gali savo atsakomybe atidėti viešai neatskleistos informacijos viešą paskelbimą, kad tai nepakenktų jo teisėtiems interesams, jei toks delsimas neturėtų suklaidinti visuomenės ir jei rinkos dalyvis gali užtikrinti tos informacijos konfidencialumą ir, remdamasis ta informacija, nepriima sprendimų dėl prekybos didmeniniais energetikos produktais.

Tokiomis aplinkybėmis rinkos dalyvis turi pateikti šią informaciją Agentūrai ir atitinkamai nacionalinei reguliavimo institucijai, atsižvelgdamas į 7 straipsnio 4 dalies nuostatas. Šis straipsnis netaikomas sandoriams, vykdomiems įsigaliojus prievolei įsigyti ar perleisti didmeninius energetikos produktus, kai ta prievolė atsiranda pagal susitarimą, sudarytą prieš atitinkamam asmeniui gaunant viešai neatskleistą informaciją.

Siekiant atsižvelgti į būsimą didmeninių energijos rinkų raidą, Komisija pagal 15 straipsnį ir laikydamasi 16 bei 17 straipsnio sąlygų priima deleguotus teisės aktus, kuriuose patikslinamos 2 straipsnio 1—5 dalyse pateiktos apibrėžtys.

kriptovaliutos chz

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose deleguotuose didėjantis kainų nepastovumas aktuose turi būti atsižvelgta bent į šiuos dalykus: Agentūra stebi prekybos didmeniniais energetikos produktais veiklą, kad aptiktų viešai neatskleista informacija ir manipuliavimu rinka pagrįstą prekybą ir užkirstų jai kelią. Ji renka duomenis didmeninėms energijos rinkoms vertinti ir stebėti, kaip numatyta 7 straipsnyje. Nacionalinės reguliavimo institucijos bendradarbiauja su Agentūra vykdant šio straipsnio 1 dalyje nurodytą didmeninių energijos rinkų stebėjimą.