Galimybės su prekybininkais


galimybės su prekybininkais naujokas brokeris

Didžiausia Įstatymo naujovė — galimybė įslaptinti tiekėjo tapatybę. Apibendrinus ketverių metų apklausų duomenis, KT iniciatyva buvo pasiūlyti ir įsigaliojo šie Įstatymo pakeitimai: maisto prekių ir gėrimų tiekėjai įgyja teisę pateikti Konkurencijos tarybai skundą dėl nesąžiningų didžiųjų prekybos tinklų veiksmų ir prašyti neatskleisti besikreipusiojo tapatybės; draudžiama sieti prekių kainas ir tiekimo sąlygas su tiekėjo taikomomis prekių kainomis ir tiekimo sąlygomis tretiesiems asmenims; Įstatymo stebėsenos pažyma bus teikiama, kas dvejus metus, o tai sumažins administracinę naštą ir tiekėjams, ir mažmeninės prekybos įmonėms.

galimybės su prekybininkais

Kviečiame tiekėjus aktyviai naudotis nauja Įstatymo galimybe anonimiškai pateikti skundą galimybės su prekybininkais drąsiai ginti savo interesus santykiuose su mažmeninės prekybos įmonėmis. Tikimės, kad įstatymo pataisos užtikrins geresnę tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyrą ir skatins veiksmingą konkurenciją.

Kodėl Lietuvos prekybininkai ignoruoja tai, kas kitur naudinga ir įprasta?

Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad per šešerius Įstatymo stebėjimo metus nėra gavusi nei vieno tiekėjo skundo dėl Lietuvoje mažmeninės prekyboje didelę rinkos galią turinčių bendrovių veiksmų.

Vis dėlto, reaguodama  tiekėjų kasmet išsakomas pastabas, Konkurencijos taryba savo iniciatyva atliko penkis tyrimus, kurių metu nustatyti keturi Įstatymo pažeidimai.

galimybės su prekybininkais

Su nauja Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos galimybės su prekybininkais nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo redakcija galite susipažinti  čia.