Kas yra finansų makleris


Projektai 17 straipsnis. Finansų makleriai 1. Finansų maklerio įmonė privalo užtikrinti, o priežiūros institucijos reikalavimu — įrodyti, kad vieną ar kelias šio straipsnio 4 dalyje numatytas finansų maklerių operacijas vykdytų tik fizinis asmuo — atestuotas finansų makleris arba finansų rinkos dalyvių asociacijos arba jos pasitelkto trečiojo asmens pripažintos kvalifikacijos asmuo, atitinkantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus. Atestuotas finansų makleris privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, laikydamasis šio straipsnio 10 dalyje nurodytų reikalavimų. Finansų makleris laikomas tinkamu vykdyti šio straipsnio 4 dalyje nurodytas operacijas, jeigu: 1 per paskutinius 10 metų nebuvo nuteistas už nusikaltimus arba per paskutinius 5 metus nebuvo nuteistas už baudžiamuosius nusižengimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, valdymo tvarkai ar nusižengimus, susijusius su dokumentų klastojimu; 2 praėjo daugiau negu vieni metai nuo administracinės kas yra finansų makleris ar kitos įstatymuose numatytos poveikio priemonės pritaikymo už pažeidimus, susijusius su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais, ekonomika ir verslo tvarka, prekyba, finansų sistema ir statistika; 3 per paskutinius 10 metų jam nebuvo iškelta fizinio asmens bankroto byla.

Saugumas Finansų makleris Finansų makleris - asmuo, turintis teisę tam tikra valstybės nustatyta tvarka teikti finansinio tarpininkavimo paslaugas.

Pagrindinė finansų maklerio veiklos esmė yra suvesti konkrečios finansinės paslaugos ar produkto pirkėją su jos pardavėju bei padėti sklandžiai vykti paslaugos ir atlygio už paslaugą apsikeitimui. Finansų maklerio teikiama paslauga - tai iš esmės teikiamos konsultacijos tam tikrais finansiniais klausimais, pavyzdžiui: Patarimai, dėl tinkamiausio investicinės idėjos įgyvendinimo laiko; Patarimai dėl bendros rinkų situacijos, krypties bei tendencijų; Pasiūlymai, kurią konkrečiai finansinę priemonę rinktis; Rinkos informacijos interpretavimas; Kiti vertybinių popierių rinkos klausimai.

kas yra finansų makleris trumpalaikiai uždirba daug pinigų

Be abejo, tai į pelną orientuota veikla, tad finansų maklerio paslaugos yra mokamos, dažnai apmokamos komisinių mokesčių forma. Norint tapti finansų makleriu, reikia išlaikyti Lietuvos banko organizuojamą finansų maklerių kvalifikacinį egzaminą. Finansų maklerių veiklą Lietuvoje prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, kuri: išduoda finansų makleriams licencijas ir leidimus, stabdo kas yra finansų makleris panaikina jų galiojimą stebi ir kontroliuoja, kad veikla būtų stabili, patikima, o finansų makleriai laikytųsi įstatymuose numatytos tvarkos užtikrina, kad makleriai vykdytų savo įsipareigojimus.

kas yra finansų makleris koks verslas uždirba pinigus

Finansų makleris kas yra finansų makleris yra tapatinamas su finansų brokeriu. Iš esmės tai yra sinonimai, tiesiog pats žodis brokeris yra kilęs ir labiau vartojamas JAV bei Didžiojoje Britanijoje, o makleris - Vokietijoje.

tarptautinė prekyba

Lietuvoje įprasta maklerį sieti su finansinių paslaugų teikimu, o brokerį - su draudimo ar nekilnojamojo turto rinkos paslaugų teikimu. Naudinga informacija.