Kas yra numanomas pasirinkimas. Naujų segmentų kūrimas


Naujų segmentų kūrimas

Sofi pasirinkimas. Vertė Auksė Mardosaitė, red. Zita Marienė.

Abstract D. Fernandez-Duque ir I.

Vilnius: Alma littera, Publikuota: Gimtoji kalba  m. Lietuvių kalba turi dvi kitose kalbose nesamas vardininko su dalyviu supratau neištversiąs ir galininko su padalyviu supratau jį neištversiant konstrukcijas, kurios vartojamos su jutimo, mąstymo, sakymo veiksmažodžiais ir yra sinonimiškos visuotinai vartojamiems šalutiniams papildinio sakiniams supratau, kad neištversiu; supratau, kad jis neištvers.

raketų monetų kriptovaliutų apžvalgos kaip užsidirbti pinigų dota

Ambrazo nuomone, šios dalyvio ir padalyvio konstrukcijos nyksta dėl rusų kalbos, kuri jų neturi, įtakos ir jai atsispirti reikia sąmoningų pastangų.

Čia kalbamųjų dalyvio ir padalyvio konstrukcijų tiek, kad nereikia jokio žiburio; čia rasi visų įmanomų atvejų su įvairiausiais pojūčius, jausmus, žinojimą, kalbėjimą, girdėjimą, matymą nusakančiais veiksmažodžiais ir visų laikų dalyviais bei padalyviais. Vardininkas pasakomas ar numanomas su esamojo laiko dalyviu: supratau neturįs tam talento ir užmojo 30; suvokiau savyje nešiojąs didelę tuštumą 34; visiškai nusiminęs susiprotėjau negalįs jam atkirsti 88; Sofi su Natanu manė formaliai turį gyventi atskirai ; krepšelio variantas būtojo laiko dalyviu: maniau užsidirbęs teisę išmaukti alaus ; Sofi davė suprasti gana neblogai mitusi ; su būtojo dažninio laiko dalyviu: Sofi jautė ir man pasakojo kartais pagalvodavusi ; su būsimojo laiko dalyviu: kas yra numanomas pasirinkimas sakė tendencijos linijos pasikeitimas galėsiąs pataisyti ; aplinkoje, į kurią žinojau niekad nepateksiąs 21; Kiekvienas mūsų tikėjo pralenksiąs Hemingvėjų ; Turbūt jau tada numatė ją panaudosiąs ir kt.

kas yra numanomas pasirinkimas tikimybių teorija prekyboje

Galininkas su esamojo laiko padalyviu: visada jutau Nataną [ Būsimojo laiko padalyvis tokiose konstrukcijose dažniausiai vartojamas veiksmažodžio būti: maniau tą buveinę būsiant blausią ; šitaip ji pabrėžia visuose namuose mudu būsiant vienu du ; galėjau nujausti taip kriptovaliutos taikymas ; Tikėjausi pašnekesį [ Kai sakinyje yra sudėtinis vardažodinis tarinys ir vardinę tarinio dalį sudaro daiktavardis, norminė kas yra numanomas pasirinkimas gali būti dvejopa: jei išreiškiama nuolatinė būsena, daiktavardinė tarinio dalis derinama su veiksniu, t.

Kai toks sudėtinis tarinys patenka į galininko su padalyviu konstrukciją, kas yra numanomas pasirinkimas išlieka: nuolatinės būsenos atveju tarinio vardinės dalies daiktavardis derinamas su galininku: Iš jų laikysenos [ Toks atvejis būtų šiame sakinyje: nereikia manyti jį kas yra numanomas pasirinkimas raudonųjų persekiotoju ; čia galima įžvelgti būsenos laikinumą. Tą patvirtina ir tolesnis sakinys: Kaip sakiau, Pietuose jis buvo kairysis [ Kas vienu tarpu yra buvęs kairysis, tas negalėjo visą laiką būti raudonųjų persekiotojas.

Kalbamosios konstrukcijos labai pravarčios pagyvinti stiliui, kai ilgame sudėtiniame sakinyje reikia išvengti kelių laipsnių šalutinių sakinių: Kažkoks instinktas jai pakuždėjo taip esant todėl, kad ji labai mažai valgė plg.

Vertėja taip mėgaujasi šiomis vardininko su dalyviu ir galininko su padalyviu konstrukcijomis, kad kartais jos virsta viena per kitą net keliuose sakiniuose pagret: būčiau pamanęs, kad jis [ Tiesą sakant, aš pajutau jį po laiko susigraužus dėl savo žodžių, kaip kartais susigraužia žmonės neapgalvotai erzinę vaikus ir tik paskui susivokę, kad juos labai įskaudino Žinoma, tai ne vienintelė knyga, kurioje gyvai vartojami šie saviti lietuvių kalbos dalyviai ir padalyviai.

NUMANOMO POKYČIO APTIKIMAS: AR GALIME APSIEITI BE SĄMONĖS ĮSITERPIMO?

Taigi prof. O ir šiaip knyga išversta tikrai gerai, lietuviškas tekstas gyvas, žodingas. Vertėja vartoja daug gražių, retų žodžių, kurie iš gyvosios kalbos ar grožinės literatūros patekę į žodynus ten ir liko tūnoti, dabartinėje bendrinėje kalboje gožiami kitų, įprastesnių žodžių ar žodžių junginių: liežuviu godžiai liežiau citrinų gėrimą ; kai ji būdavo labiausiai įsigailinusi ; Įsivaizdavau niaukius [ Tenka vertėjai griebtis ir žargono, nenorminių žodžių, junginių ar reikšmių, nes pagrindiniai knygos veikėjai yra jauni didmiesčio gyventojai, niujorkiečiai: Jetai prie visų prietrankų tik ir stigo pietiečio nuomininko 61; Vyniokis, — tariau trumpai drūtai.

Šį kartą ne juokais Vienoje vietoje vertėja išradingai išnaudoja didelę lietuvių kalbos sintaksės klaidą — kad su bendratimi konstrukciją.

dvejetainių opcionų strategijos lygiai žetonų naudojimas

Iš kas yra numanomas pasirinkimas perskaitęs net apstulbsti — ar gali būti? Romane reikšmingą vietą užima psichoseksualiniai personažų išgyvenimai, yra ne viena erotinė scena ir jos anaiptol ne vien poetiškos. Vertėjai prireikė daug nuovokos ir subtilumo — surasti visus tuos žodžius, posakius, palyginimus, kad jautriai, ironiškai ar vulgariai nelygu situacija perteiktų herojų patiriamus pojūčius ir su tuo susijusius apmąstymus.

Viskas atrodo pavykę.

AND sąlygos seanso filtruose reikalauja, kad atitiktų visos bet kurio įvykių derinio sąlygos tame pačiame seanse. Kelios vertės tame pačiame aspekte sujungtos taikant OR logiką, pvz.

Antroji recenzijos dalis nebe tokia smagi, bet užtat trumpa. Gerokas persistengimas kai kuriuose sakiniuose atrodo kilmininkai, pavartoti vengiant galbūt kartais ne visai pagrįstai taisytų vietininkų žmoguje, išvaizdoje: gyvas įsikūnijimas viso to, ką aš laikiau žmogaus žavėtina ir pavydėtina ; niekas jos išvaizdos neprilygsta tobulam užpakaliui Tekste ne kartą keistai pavartotas prieveiksmis galiausiai.

Abejonių kelia veiksmažodis groti junginyje su muziką ar muzikos įrašų laikmenas reiškiančiais daiktavardžiais beje, labai paplitęs radijo muzikos laidų vedėjų kalbojekai turimas omeny ne jos atlikimas muzikos instrumentais, o leidimas per muzikos klausymosi aparatus.

Romano herojai labai mėgsta klausytis muzikos per patefoną, tad vertime daug tokių sakinių: Vėliau patefonu ji grojo ir grojo Pirmosios Bramso simfonijos [ Groti neturi tokios kas yra numanomas pasirinkimas, todėl taisyklingai sakytina: leido simfonijos finalą; klausykis plokštelių.

Bet metonimiškai gali groti klausymosi aparatas, todėl gerai: Ką čia groja?

kas yra numanomas pasirinkimas

Dar keletas smulkmenų. Ką rinktumėtės — ar gerą, sklandų, gyvą vertimą, bet su viena kita ar keliolika pražiūrėtų, lengvai ištaisomų kalbos klaidų, ar sunkų, nestilingą, pažodinį, bet be klaidų?

Tikriausiai net nereikia klausti — nei skaitytojų, nei vertimo specialistų, tuo labiau redaktorių: nepalyginamas darbas, kai užtenka vieną žodį ar linksnį pakeisti kitu, ir kai reikia sakinį ar didesnį teksto gabalą versti aukštyn kojom, kad jis taptų lengvai paskaitomas.

How to Cite

Tai paveikus kūrinys apie meilę, beprotybę, apie nacizmo padarinius žmonių likimams, apie šiurpų, nežmonišką pasirinkimą, kurį teko padaryti romano herojei Sofi. Lietuvoje šiai knygai pasisekė — ji pateko į geras rankas. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga Signalas už pasirinkimą. Ignoto g.