Kokia yra galimybė tiekti orlaivius


Nutarimo Nr. Konkurencijos taryba nustatė: Tyrimas dėl Valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas toliau — VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir Sutarties 82 straipsnio reikalavimams pradėtas Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.

Tyrimas pratęstas Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. Jeigu VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas būtų skelbęs viešą tiekėjų atranką, tokioje atrankoje būtų norėjęs dalyvauti ir Pareiškėjas. Tokiu būdu VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas savo veiksmais kokia yra galimybė tiekti orlaivius pažeisti Sutarties 82 straipsnio reikalavimus. Tyrimas pradėtas esant pagrindo manyti, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, kaip įmonė, valdanti ir eksploatuojanti oro uosto infrastruktūrą, užima dominuojančią padėtį valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinkoje ir savo veiksmais galimai piktnaudžiauja šioje rinkoje, darydama įtaką kitose susijusioje reaktyvinių degalų bei aviacinio benzino tiekimo orlaiviams rinkose.

Minėti VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmai galėjo riboti konkurenciją, nes Pareiškėjui nebuvo sudarytos lygiavertės galimybės vykdyti degalų tiekimo orlaiviams veiklos minėtame oro uoste. Atliekant tyrimą buvo nagrinėjama priešsrovinė ang.

Mažo nuotolio orlaiviai. Regioninis lėktuvas

Tyrimo metu buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo m. Tarptautiniame Vilniaus oro uoste aptarnauta 1 keleivių. Tarptautinis Palangos oro uostas m. Tarptautinis Šiaulių oro uostas m. Todėl esminė Lietuvos tarptautinio oro susisiekimo dalis tenka Tarptautiniam Vilniaus oro uostui.

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Šios įmonės steigėjas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija toliau — Susisiekimo ministerija.

Pagal VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas įstatus šiai įmonei yra suteikta išimtinė teisė eksploatuoti Tarptautinį Vilniaus oro uostą. Naudodamasi šia teise, įmonė teikia įvairias valdymo ir organizavimo paslaugas ūko subjektams, vykdantiems ūkinę veiklą Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje.

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas taip pat teikia ir kitokias paslaugas, t.

uždarbis nuotoliniu būdu

Viena iš teikiamų antžeminių paslaugų yra degalų orlaiviams tiekimas. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas yra vienintelis aviacinio benzino tiekėjas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste.

Mažo nuotolio orlaiviai. Regioninis lėktuvas

Iki m. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas taip triušio kriptovaliutos kursas buvo vienintelis reaktyvinių degalų tiekėjas orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, tačiau nuo m.

kokia yra galimybė tiekti orlaivius

Tyrimo metu nustatyta, kad m. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas pardavė 96 proc. Pagrindiniai aviacinių degalų pirkėjai Tarptautiniame Vilniaus oro uoste yra tarptautinį susisiekimą vykdančios oro bendrovės aviakompanijos.

Dauguma skrydžių iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto vykdomi į ES valstybių narių miestuose esančius tarptautinius oro uostus 4. Tuo tarpu dauguma skrydžių į Tarptautinį Vilniaus oro uostą taip pat yra vykdoma iš ES valstybių narių miestų tarptautinių oro uostų 5. Nuo Tarptautinio Vilniaus oro uosto atžvilgiu pradėtos taikyti Antžeminių paslaugų teikimo oro kaip užsidirbti pinigų neinvestuokite į savo pinigus taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr.

Tai patvirtina ir Susisiekimo ministerija savo rašte bylos I tomas, 29 lapas. Antžeminių paslaugų teikėjų ar savateikių skaičius Tarptautiniame Vilniaus oro uoste nėra cfd yra galimybė bylos I tomas, 59 lapas.

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas raštu bylos I tomas, lapas Konkurencijos tarybai taip pat patvirtino, kad nuo m.

kokia yra galimybė tiekti orlaivius

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas siūloma bendradarbiavimo galimybę atmetė ir neigiamą atsakymą pateikė dar m. Nepaisant neigiamo VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas požiūrio, m.

Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo metu nebuvo nustatyta aplinkybių, kad m. Susisiekimo ministerijos atsakymas šiuo klausimu taip pat buvo pateiktas ir VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas bylos I tomas, 28 kokia yra galimybė tiekti orlaivius.

Jame buvo nurodyta, kad Susisiekimo ministerija pagal tuo metu galiojusius teisės aktus nevykdė antžeminių paslaugų teikėjų atrankos. Atsakydama į šį paklausimą VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas rašte bylos I tomas, 58 lapas nurodė, kad antžeminės paslaugos yra teikiamos vadovaujantis Antžeminių paslaugų teikimo taisyklėmis, taip pat paminėjo, kad antžemines paslaugas teikia tik Susisiekimo ministro patvirtinti pasaugų teikėjai.

Susisiekimo ministerija rašte bylos I tomas, 59 lapas išvardino reikalavimus, kuriuos turi atitikti ūkio subjektas, norintis teikti antžemines paslaugas, taip pat nurodė, kad antžeminių paslaugų teikėjų skaičius Tarptautiniame Vilniaus oro uoste nėra apribotas. Kaip vienas iš reikalavimų buvo nurodytas reikalavimas pateikti informaciją apie kitais nei Antžeminių paslaugų teikimo taisyklės teisės aktais nustatytų reikalavimų orlaivių degalų tiekėjui įgyvendinimą.

Susisiekimo ministerija atkreipė dėmesį, kad vienas iš specialių teisės aktų yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.

Pastarasis teisės aktas įtvirtina būtinybę asmeniui, teikiančiam atsargas orlaivių degalusturėti galiojančią licenciją bei sutartį su oro uostu teikti šias paslaugas. Šiuo raštu prašoma pateikti atitinkamos sutarties sąlygas. Minėtame VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas rašte pabrėžiama, kad jokių kuro paslaugų teikimo sutarčių su kitais tiekėjais VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas kokia yra galimybė tiekti orlaivius, sudaromos tik kuro bazės talpų nuomos sutartys.

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas taip pat nurodė, kad trečiajam degalų tiekėjui neužtenka rinkos, atkreipė dėmesį į tai, kad siekiant užtikrint antro pilnateisio kuro tiekimo operatoriaus veiklą, planuojama leisti statyti antrą kuro bazę.

Atsakydama į šį prašymą VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas rašte bylos II tomas, 57 lapas dar kartą pakartojo, kad neišnaudojamas turimos Tarptautinio Vilniaus oro uosto kuro bazės pajėgumas, be to, nurodė, kad skirtingų teikėjų laikomas kuras vienoje talpoje su vieninga priėmimo-išdavimo sistema sukelia nemažai rūpesčių operatoriui išduodant kurą į skirtingus tiekėjų kuro užpylėjus.

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nuomone, didinti kuro tiekėjų skaičių netikslinga. Pagrindiniai VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas pateikiami argumentai, pagrindžiantys nuomonę dėl tyrimo išvadų, yra šie: m.

Video galerija (4)

Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdyje VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atstovai laikėsi savo pozicijos, išdėstytos rašte, taip pat pakvietė šiame posėdyje dalyvauti Civilinės aviacijos administracijos atstovą, kuris paaiškino, kad Civilinės aviacijos administracija patikrina atitinkamo ūkio subjekto pasiruošimą teikti antžemines paslaugas, o pagal padarytas išvadas Susisiekimo ministerija priima sprendimą dėl antžeminių paslaugų teikėjo patvirtinimo.

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a: Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje kokia yra galimybė tiekti orlaivius pažeidžia vartotojų interesus.

Remdamasi m. Tarybos reglamento EB Nr. Vertinant, ar ūkio subjekto veiksmai pažeidė Konkurencijos įstatyme bei Sutartyje įtvirtintą draudimą piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, visų pirma reikia apibrėžti atitinkamą rinką, kurioje yra įtariamas galimas piktnaudžiavimas, kokia yra galimybė tiekti orlaivius pat nustatyti įtariamo pažeidėjo padėtį šioje rinkoje.

Dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Atitinkama rinka apibrėžiama vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalimis, taip pat Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, patvirtintais Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. Atitinkama rinka yra suprantama kaip tam tikros prekės rinka tam tikroje geografinėje teritorijoje. Prekės rinka apibrėžiama kaip visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas.

Geografinė rinka apibrėžiama kaip teritorija, kurioje visi ūkio kokia yra galimybė tiekti orlaivius susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama nuo gretimų teritorijų. Nagrinėjamu atveju atitinkama rinka apibrėžiama kaip valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinka, taip pat išskiriamos su šia rinka susijusios kokia yra galimybė tiekti orlaivius aviacinio benzino bei reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinkos.

Valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinka Kiekviename tarptautiniame oro uoste yra tam tikra infrastruktūra, kuri įrengta ir pastatyta tokiu būdu, kad būtų galima užtikrinti oro uosto paskirtį, t. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas tikslas, įtvirtintas įmonės įstatų 8 punkte, yra teikti viešąsias paslaugas eksploatuojant Tarptautinį Vilniaus oro uostą ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Įmonei yra pavesta administruoti ir kokia yra galimybė tiekti orlaivius Tarptautinio Vilniaus oro uosto infrastruktūrą, taip pat koordinuoti ir kontroliuoti įvairių minėtame oro uoste veikiančių įmonių veiklą, užtikrinti aviacijos saugumą Tarptautiniame Vilniaus oro uoste.

Visiems ūkio subjektams, vykdantiems savo ūkinę veiklą Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje, įskaitant aviakompanijas bei antžeminių paslaugų teikėjus, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas teikia įvairias paslaugas, susijusias su oro uosto infrastruktūros eksploatavimu. Nagrinėjamu atveju išskirtinos valdymo ir organizavimo paslaugos, susijusios su aviacinių degalų tiekimo veikla.

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nuosavybės teise valdo kuro talpyklas, kuriose laiko savo bei už užmokestį kitų ūkio subjektų degalus, valdo oro uosto įrenginius ir paskirsto teritoriją, reikalingą vykdant aprūpinimo degalais veiklą, atlieka reaktyvinių degalų kokybės testus, išduoda leidimus laikyti degalų pylimo automobilius, sudaro sutartis su ketinančiais pradėti veiklą antžeminių paslaugų teikėjais ir kt.

Šios ir geros pamm sąskaitos valdymo ir organizavimo paslaugos yra būtinos, ūkio subjektams norint teikti orlaivių aprūpinimo degalais paslaugas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Valdymo ir organizavimo paslaugos yra specifinės, kadangi šios paslaugos susijusios su prieiga prie tam tikro tarptautinio oro uosto infrastruktūros, t. Todėl tokios paslaugos nėra pakeičiamos jokiomis kitomis paslaugomis oro transporto sektoriuje ar kokiomis nors kitomis valdymo ir organizavimo paslaugomis kituose transporto sektoriuose.

Tokį prekės rinkos apibrėžimą Konkurencijos taryba pateikė nutarime Nr. Pažymėtina, kad valdymo ir organizavimo paslaugos yra teikiamos būtent konkrečioje oro uosto teritorijoje ir tam tikros antžeminės paslaugos teikėjas negali gauti valdymo ir organizavimo paslaugų iš kitų teritorijų nei tas oro uostas, kuriame tam tikras antžemines paslaugas teikiantis ūkio subjektas vykdo savo veiklą.

Aviacinių degalų tiekėjas, veikiantis ar ketinantis pradėti veiklą Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, nuomosis būtent šiame oro uoste esančias aviacinių degalų talpyklas, nes tik tam tikrų degalų atsargų turėjimas arti paslaugos tiekimo vietos užtikrintų jos tiekimo nenutrūkstamumą ir efektyvumą.

Todėl geografiniu požiūriu VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas teikiamos valdymo ir organizavimo paslaugos nėra pakeičiamos kito tarptautinio oro uosto ar kitos gretimos teritorijos valdymo ir organizavimo paslaugomis. Dėl šių priežasčių Tarptautinis Vilniaus oro uostas laikytinas atitinkama geografine teritorija rinka. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, galima išskirti atitinkamą priešsrovinę valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinką.

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas elgesys atitinkamoje rinkoje gali daryti įtaką ūkio subjektų, veikiančių kitose susijusiose rinkose, veiklai, todėl, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, tikslinga išskirti lengvas pinigų uždirbimas atsiliepimais aviacinio benzino tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinką bei reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinką.

kokia yra galimybė tiekti orlaivius

Daugelyje tarptautinių oro uostų antžemines paslaugas teikia ne tik oro uostą valdanti įmonė, bet ir tretieji asmenys — antžeminių paslaugų teikėjai. Antžeminių paslaugų teikimo taisyklių 2 priede aviacinio benzino ir reaktyvinių degalų tiekimas orlaiviams yra priskiriamas antžeminėms paslaugoms oro uoste. Orlaiviams kaip varomoji jėga būtini degalai. Paprastai aviaciniai degalai yra aukštesnės kokybės, negu degalai, kokia yra galimybė tiekti orlaivius naudojami mažiau kritinėse srityse, tokiose kaip šildymas ar kelių transportas.

Į aviacinius degalus dedami priedai, skirti sumažinti apledėjimo riziką ar sprogimo riziką dėl aukštos temperatūros. Paprastai yra išskiriamos 2 aviacinių degalų rūšys: kokia yra galimybė tiekti orlaivius benzinas angl.

JET fuel. Aviacinis benzinas — tai įvairios benzino rūšys, klasifikuojamos pagal besiskiriantį savo oktaninį skaičių. Reaktyvinių degalų pagrindą paprastai sudaro žibalas. Aviacinis benzinas paprastai naudojamas stūmoklinio tipo varikliams, tuo tarpu reaktyviniai degalai naudojami turbininiams varikliams bei dyzeliniams orlaivių varikliams.

Kiek pagamintas An-158

Aviacinis benzinas labiau paplitęs kaip degalai asmeniniams orlaiviams, tuo tarpu reaktyviniai degalai naudojami aviakompanijų orlaiviuose, karinėje aviacijoje bei kituose dideliuose orlaiviuose. Pažymėtina, kad aviacinis benzinas ir reaktyviniai degalai negali būti pakeičiami vienas kitu dėl techninių orlaivių variklių savybių — į variklį, kuris varomas reaktyviniais degalais, negali būti pilamas aviacinis benzinas ir atvirkščiai — į variklį, kuris varomas aviaciniu benzinu, negali būti pilami reaktyviniai degalai.

Atsižvelgiant į tai, išskiriamos dvi pasrovinės prekės rinkos — aviacinio benzino tiekimo orlaiviams ir reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams kokia yra galimybė tiekti orlaivius. Aviacinio benzino ir reaktyvinių degalų orlaiviams naudojimo savybės yra specifinės. Dėl to Tarptautinis Vilniaus oro uostas laikytinas atitinkama geografine teritorija rinka abiejų pasrovinių prekės rinkų atžvilgiu. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, išskirtinos dvi pasrovinės rinkos, t.

Dominuojančios padėties nustatymas Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi, dominuojanti padėtis suprantama kaip vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje, veiksmingai ribojant konkurenciją.