Novatoriškų projektų galimybių finansavimas,


Bendras Dvynių projekto tikslas — padėti Kosovo Civilinės būklės aktų registravimo agentūrai toliau — CRA ir savivaldybių civilinės būklės aktų įstaigoms sumažinti naudojamų popierinių dokumentų kiekius, tobulinti civilinės būklės aktų registravimo informacinę sistemą ir dokumentų saugumą atsižvelgiant į Europos Sąjungos standartus ir remiantis gerąja praktika. Pasitelkus Nyderlandų ir Lietuvos patirtį apie dvejus su puse metų truksiančio projekto metu bus peržiūrimos Kosovo Respublikos viešojo administravimo sektoriaus administracinės ir organizacinės struktūros, teisės aktai, naudojamos informacinės ir ryšių technologijos.

novatoriškų projektų galimybių finansavimas

Šiame projekte Registrų centras yra atsakingas už teisės ir informacinės sistemos bei ryšių technologijų komponentų įgyvendinimą. Registrų centro teisės ekspertai analizuoja ir vertina su CRA veikla susijusius Kosovo teisės aktus bei teikia rekomendacijas dėl naudojamų popierinių dokumentų skaičiaus sumažinimo, dėl asmens tapatybės dokumentų naudojimo asmenų identifikavimui, dėl rinkėjų sąrašų sudarymo panaudojant civilinės būklės aktų registravimo informacinę sistemą, elektroninių paslaugų teikimo piliečiams ir kitais klausimais.

Informacinių ir ryšių technologijų ekspertai vertina CRA turimus informacinių sistemų techninius, programinius ir žmogiškuosius išteklius, analizuoja duomenų mainų ir registrų tarpusavio sąveikos klausimus, numato naujų paslaugų poreikius ir teikia pasiūlymus dėl informacinių sistemų pakeitimų, naujų elektroninių paslaugų diegimo bei dėl CRA informacinių sistemų sąveikos keičiantis duomenimis su kitomis Kosovo institucijomis. Dvynių projekto trukmė — 30 mėnesių, kuris finansuojamas iš Europos Pasirinkimo registracija skirtų lėšų.

Projekto partneriai: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas. Projekto tikslas — sukurti ir vystyti Gyventojų registro duomenų pagrindu veikiančias pažangias el. Pagrindinė projektu siekiama išspręsti problema, lemianti neefektyvų piliečių išteklių laiko ir kt.

Projekto rezultatas — sukurtos ir išvystytos pažangios el.

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis — nuo m. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė — 3  ,32 Eur.

brokeris l 111 arba pamm sąskaitos eurų

Projekto tikslas — sukurti teisinės pagalbos paslaugų informacinę sistemą TEISIS, kuri sudarytų galimybę gyventojams elektroninėje erdvėje operatyviai gauti aktualią teisinę informaciją ir profesionalią teisinę pagalbą valstybės garantuojamos teisinės novatoriškų projektų galimybių finansavimas srityje, naudotis elektroninėmis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugomis ir kartu prisidėti prie visuomenės teisinio švietimo plėtojimo.

Sukurtoje informacinėje sistemoje TEISIS planuojami realizuoti pagrindiniai funkcionalumai apims aktualios teisinės informacijos pateikimą, advokatų, advokatų padėjėjų registraciją ir paskyras, interaktyvių konsultacijų priemones, prašymų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimą elektroniniu būdu, automatizuotą pajamų ir turto lygio skaičiuoklę, automatizuotą advokatų parinkimą bei centralizuotas priemones teisinę pagalbą teikiančių specialistų darbo planavimui, apskaitai ir stebėsenai, taip pat mediacijos posistemę.

Atsižvelgiant į teisinės pagalbos paslaugų gavėjų poreikius, bus pateikiama aktuali, naudinga informacija įvairiomis teisinėmis temomis, dažniausiai užduodami klausimai, taip pat bus galima paieška tarp jų. Projekto vertė — 1 ,90 Novatoriškų projektų galimybių finansavimas.

kokia kriptovaliuta gali investuoti 2020 m kaip užsidirbti pinigų žiūrint vaizdo įrašus internete

Projekto tikslas — sumažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius viešajame sektoriuje, informuojant visuomenę apie vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų ir transliuotojų, retransliuotojų valdytojus, jų dalyvius ir ryšius su kitais viešosios informacijos rengėjais bei skleidėjais.

Projekto rezultatas — sukurta Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema, kurioje, viešai prieigai pateikiami aktualūs viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų bei jų dalyvių duomenys, taip mažinant korupcijos radimosi veiksnius viešajame sektoriuje, bei duomenų rinkėjo, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, duomenų surinkimo ir apdorojimo kaštus.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

  • A Dėl metų projektų finansavimo prioritetų patvirtinimo
  • Prekybos knygelė
  • Šiaurės šalių kultūros ir meno programa – Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
  • Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas Kvietimo kodas
  • Europos Sąjungos projektai | VĮ Registrų centras
  • Kriptovaliutų pajamų platforma
  • Projektų vykdytojams - ES parama LT

Projekto vertė — ,55 Eur. Projektu siekiama sukurti erdvinių trimačių 3D duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologiją, kuri erdvinių duomenų kaupimą, tvarkymą ir valdymą Nekilnojamojo turto registre, integraciją su kitose geografinėse informacinėse sistemose kaupiamais erdviniais duomenimis bei jų atvaizdavimą perkeltų į kitą esmingai aukštesnį kokybinį — trimatį 3D lygmenį.

Projekto metu bus sukurti apibrėžtos teritorijos integruoti trimačiai modeliai ir novatoriškų projektų galimybių finansavimas konkretūs planai visos Lietuvos teritorijos Nekilnojamojo turto registro erdviniams duomenims pertvarkyti į trimačius.

Trimatis erdvinių duomenų atvaizdavimas pagerins perduodamos informacijos suvokimą, todėl Projekto technologijos realizavimas skatins platesnį erdvinės informacijos naudojimą tiek profesionalių, tiek neprofesionalių vartotojų segmentuose.

Platesnis erdvinės informacijos naudojimas atitinkamai sudarys galimybes optimizuoti veiklos procesus, mažins jų išlaidas ir klaidų tikimybę bei sąlygos kokybiškesnių gyventojų, valdžios ir verslo atstovų sprendimų priėmimą, o tai darys teigiamą įtaką šalies ūkio plėtrai.

Dalyviai koncepcijas parengė ir pateikė Registrų centro ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros specialistų ekspertiniam vertinimui m. Visos trys koncepcijos buvo teigiamai įvertintos ir su trimis dalyviais š.

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas, Lietuvos valstybė ir Registrų centras. Projekto vertė Projekto tikslas — išplėsti ir modernizuoti esamą paslaugų verslui teikimo centralizuotą sprendimą www. Kontaktinio centro portalą projekto metu ketinama vystyti plečiant esamą paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinę sistemą KCISValstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą VIISP bei kitų projekto partnerių informacines sistemas ir registrus, t.

Siekiama, kad įgyvendinus projektą Kontaktinis centras taptų visaverčiu antros kartos kontaktiniu centru, t.

Šiaurės šalių kultūros ir meno programa

Projekto vertė — 1 ,24 Eur. Projekto tikslas — panaudojant naujausias technologijas ir iš kitų institucijų gautus duomenis, sukurti į vartotoją gyventojus ir ūkio subjektus orientuotą patogią, sąveikią ir kokybišką viešą, su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusią, sudėtinę paslaugą. Siekiamas projekto rezultatas — sukurti 6 ir išvystyti 14 su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusių el. Projekto vertė — 1  Eur.

Projekto tikslas — sudaryti prielaidas kokybiškam teritorijų planavimo procesui ir jo stebėsenai, užtikrinti sklandų ir patogų el.

kriptovaliutų investicinės knygos kaip gauti pinigų bitkoinuose

Šiuo metu teritorijų planavimo toliau — TP bitcoin uždarbio scenarijai yra kompiuterizuotas — sukurtos ir veikia 3 informacinės sistemos toliau — IS ir registrai — Teritorijų planavimo dokumentų registras toliau — TPDRskirtas registruoti patvirtintus TP dokumentus, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS toliau — TPDRISskirta dokumentų rengimui, derinimui ir kitoms būtinoms procedūroms atlikti, bei Teritorijų planavimo ir stebėsenos IS toliau — TPSISskirta TP stebėsenai atlikti.

Esant tokiai infrastruktūrai viso TP proceso ir jo stebėsenos novatoriškų projektų galimybių finansavimas bei veiksmai atliekami skirtingose IS, dalis procesų ar jo žingsnių nėra kompiuterizuota, atliekama decentralizuotai skirtingose savivaldybėse, o teikiamos el.

Projekto pasėkoje vienoje vietoje prieinama išsami įvairių erdvinių objektų informacija leis priimti tikslesnius sprendimus planuojant teritoriją, teritorijų planuotojams bus sudaryta galimybė operatyviau bendradarbiauti su sąlygų išdavėjais, sistema pagerins su teritorijų planavimu susijusios informacijos sklaidą ir viešinimą, o bendro naudojimo turinio valdymo ir administravimo IT sprendimas leis mažinti TPSIS, TPDRIS, TPDR sistemų tvarkymo ir vystymo kaštus.

Projekto vertė — 2 ,91 Eur. Valstybės įmonė Registrų centras kartu su kitomis institucijomis yra šio projekto partneris. Projekto tikslas — gerinti gyventojų, verslo ir institucijų aptarnavimą VIISP aplinkoje, diegiant technologiškai inovatyvius elektroninius sprendimus ir teikiant pažangias viešąsias ir administracines paslaugas gyventojams ir verslui bei didinant elektroninių paslaugų finansų investuotojas. Kuriant ar vystant elektronines paslaugas, labai svarbu efektyviai išnaudoti esamus informacinius ir organizacinius išteklius.

Bendras tikslas — teikti paramą novatoriškiems, aukštos meninės ir kultūrinės vertės projektams, kurie skatina Šiaurės šalių regiono įvairiapusiškumą ir tvarumą.

Siekiant, kad VIISP portalas veiktų kaip vieno langelio principu veikiantis Elektroninių valdžios vartų portalas, tikslinga parengti priemones ir centralizuotus informacinių technologijų sprendimus, skirtus gyventojams, verslui ir valstybės institucijoms. Projekto vertė — ,83 Eur. Projekto tikslas — parengti, išbandyti, įdiegti ir valdyti tarpvalstybinę apsikeitimo E.

Paraiškos ir projektai

National contact point for eHealth remiantis pažangiausia praktika ir gerąja patirtimi, tinkamai susiejant ją su esama regionine ir nacionaline E. Šio projekto metu sukurti sprendiniai leis Lietuvai tapti saugaus tarptautinio ryšio tinklo dalimi, leidžiančia keistis E.

Įgyvendinus projektą, Europos Sąjungos šalies pilietis, keliaujantis kitose Europos Sąjungos šalyse nei jo kilmės šalis, galėtų įsigyti novatoriškų projektų galimybių finansavimas pilietybės šalyje išrašytus receptinius vaistus. NCPeH supaprastintų E.

novatoriškų projektų galimybių finansavimas įdėti variantą žalumynai

Projekto nauda — projektas būtų naudingas valstybei, nes užtikrintų nacionalinės Lietuvos E.