Prarastas dėl pasirinkimo galimybių


Eglė Naujienos Spausdinti m.

prarastas dėl pasirinkimo galimybių bitcoin citatos

Ši diskusija yra itin savalaikė, o DeI turi būti skatinama visų Europos politikos bei finansinių instrumentų pagalba. Europos Komisija nesenai pateikė metų specifines rekomendacijams šalims narėms, kaip geriausiai pasiekti Europa strategijoje ir Stabilumo bei augimo pakte suformuluotus uždavinius kiekvieno šalyje.

Akademinis konsultavimas

Nors kai kurios specifinės rekomendacijos konkrečiai mini DeI bei susijusius žmonių su negalia socialinės įtraukties tikslus, tačiau daugelio valstybių atžvilgiu EK praleido galimybę paskatinti šiuos procesus. Itin svarbu užtikrinti, kad ES politika ir finansiniai instrumentai realiai įtakotų žmonių su negalia, pagyvenusių asmenų, vaikų, benamių teisių realizavimą, įskaitant teisę gyventi savarankiškai ir būti įtrauktiems į bendruomenę, ir turėti pasirinkimo teisę kaip ir kitiems asmenims.

prarastas dėl pasirinkimo galimybių

Niekas negali būti priverstas būti institucinėje globoje vien todėl, akd nėra kitų alternatyvų ir pasirinkimo galimybių. Egzituoja Jungtinių Tautų ir Europos teisiniai ir politiniai dokumentai, kurie aiškiai nurodo reikalavimus bei DeI proceso principus. Šeimų skurdas, ekonominio taupymo veiksmai ir politinės valios trūkumas taip pat vaidina svarų vaidmenį.

Mes norime, kad ES aktyviau veiktų reikalaujant šalių narių investuoti į žmones su prarastas dėl pasirinkimo galimybių poreikiais, jų šeimas ir bendruomenines paslaugas, sako Maria Herczog, Eurochild organizacijos Prezidentė. Europos ekspertų grupė apgailestauja, kad šalių ataskaitos ir jiems pateiktos specifinės rekomendacijos nepakankamai pabrėžia viešųjų, privačių ir nevyriausybinių organizacijų teikiamų socialinių paslaugų svarbą, ypač vietos lygiu, taip atliepiant socialinius poreikius ir įveikiant kliūtis bendruomeninių paslaugų pagalba.

kaip nustatyti gerą pamm rezultatą

Europos Komisija turi įgyvendinti savo įsipareigojimus skatinti perėjimą prie bendruomeninių paslaugų pabrėžiant deinstitucionalizacijos svarbą Europos Semestro procese. Tik tuomet, kai bus akcentuojami tiek ekonominiai, tiek ir socialiniai faktoriai, ES gales tikėtis pasiekti savo dokumentuose iškeltus visuomenės sanglaudos ir ekonominio augimo uždavinius.

uždirbti pinigų paspaudimais internetu