Programa galimybėms


Lietuvos mokslų akademijoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Europos Komisija surengė seminarą, kurio metu pristatytos būsimosios — m. Ją vykdant bus siekiama stiprinti ES mokslo ir technologijų bazes ir Europos mokslinių tyrimų erdvę, didinti Europos inovacinius pajėgumus, konkurencingumą ir galimybes kurti darbo vietas, spręsti visuomenei ir piliečiams svarbius socialinius ir ekonominius iššūkius. Viena didžiausių programos naujovių — orientavimasis į misijas, kurios apibrėžiamos kaip globalaus masto iššūkiai, tokie kaip klimato kaita ir sveikata.

Spausdinti Faktinei moterų ir vyrų lygybei pasiekti būtinos vienodos moterų ir vyrų teisės ir galimybės, vienodas matomumas ir požiūris traktavimasvienodas galių ir atsakomybės pasiskirstymas, vienodas išteklių, naudos, paslaugų, teisingumo prieinamumas, vienodas dalyvavimas visose srityse.

Tam visose politikos srityse turi būti integruota moterų ir vyrų lygybės perspektyva.

  • Stabilias pajamas internete be investicijų
  • Kriptovaliuta ką investuoja
  • Но ведь подземка закрыта с обоих концов.

  • Kas yra prekyba paprastais žodžiais
  • ES inovacijų programa „Europos horizontas“ – naujos galimybės Lietuvai
  • 1. Priemonė „Įgyvendinti valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemones“ | SPPD
  • У обоих в мыслях была эта размеренная, приглушенная пульсация.

  • Gimimo diagrama kaip užsidirbti pinigų

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių programa galimybėms skirtas užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos moterų ir vyrų lygios teisės ir sudarytos vienodos galimybės moterims ir vyrams, bei uždrausti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą dėl lyties ir seksualinį priekabiavimą, nurodymą tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti dėl asmens lyties.

Bet kokia diskriminacija laikoma moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu.

tarpininkavimo birža pasyvios pajamos pamm sąskaitoje

Tai, kad asmuo atmeta moterų ir vyrų lygias teises pažeidžiantį elgesį arba paklūsta jam, negali daryti įtakos su tuo asmeniu susijusiems sprendimams. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas nustato valstybės institucijų ir savivaldybių institucijų ir programa galimybėms, darbdavių ar darbdavių atstovų, švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, programa galimybėms pardavėjų, gamintojų ar paslaugų teikėjų pareigą įgyvendinti lygias moterų ir vyrų teises.

Neužmirškite apie studijų užsienyje galimybes pagal ERASMUS programą!

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu uždrausta diskriminuoti asmenis dėl lyties nustatant ir taikant socialinės apsaugos nuostatas, įskaitant sistemose, pakeičiančiose arba papildančiose valstybinio socialinio draudimo sistemą, bei diskriminuoti asmenis dėl lyties narystės ir dalyvavimo darbuotojų ir darbdavių organizacijose ar kitose organizacijose asociacijosekurių nariai turi tam tikrą profesiją, įskaitant tokių organizacijų asociacijų teikiamą naudą, pagrindu.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas nustato, kad visuose rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos įsitrauktų į strateginio planavimo dokumentus ir įgyvendintų priemones, programa galimybėms moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, o teikdamos administracines ar viešąsias paslaugas nepažeistų moterų ir vyrų lygių teisių.

Dar daugiau galimybių jaunimui — startuoja ES programa Europos solidarumo korpusas m. Lietuvoje pradeda aktyviai veikti ES programa, skirta 18—30 metų amžiaus asmenims — Europos solidarumo korpusas. Programa galimybėms, jog pasitelkus šią programą per ateinančius kelis metus bus suteiktos galimybės jaunuolių iš visos Europos — savanoriauti, atlikti praktiką, dirbti — ir šiomis veiklomis prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo. Projektai — nuo pagalbos gyvūnams iki stichinių nelaimių prevencijos Europos solidarumo korpuso programos pagrindinis tikslas yra suteikti galimybę jaunimui lavinant asmeninius įgūdžius kurti gerovę visai Europai. Tai reiškia, jog programos lėšomis bus finansuojamos veiklos, prisidedančios prie solidarios visuomenės kūrimo — pavyzdžiui, projektai gyvūnų apsaugos didinimo, sveikatos priežiūros gerinimo, socialinės integracijos skatinimo, švietimo, paramos teikiant maisto produktus, aplinkos apsaugos, stichinių nelaimių prevencijos srityse.

Siekiant nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų lygybės problemas, nuo metų įgyvendinama Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių programa. Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programa galimybėms metų programos tikslai — skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias programa galimybėms, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinti lyčių aspekto integravimą daugelyje sričių: švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos apsaugos, aplinkos, krašto apsaugos, teisingumo prieinamumo, bei įgyvendinti Europos Sąjungos ir tarptautinius įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės srityje.

programa galimybėms dvejetainių opcionų brokerių apžvalga

Programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti parengtas Veiksmų planas — metams. Už Veiksmų plano — metams priemonių įgyvendinimą atsakinga kiekviena ministerija.

Savivaldybėms, nevyriausybinėms organizacijoms, socialiniams partneriams profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijomsuniversitetų lyčių studijų ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis siūloma dalyvauti įgyvendinant programos tikslus ir uždavinius. Kasmetinės ataskaitos skelbiamos ministerijos tinklalapyje.

programa galimybėms milijonierių dvejetainiai opcionai

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių — metų programos ir Veiksmų plano — metams įgyvendinimo stebėseną atlieka metais įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija. Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija sudaryta iš visų ministerijų atstovų ir nevyriausybinių organizacijų pasirinktų ir deleguotų į komisiją tikraisiais nariais atstovų.