Realių galimybių teorija yra sąjunga


Architektūra ir urbanistika. Oficialus diskursas — sankirtos, paralelės, priešpriešos m. Nauji nuosavybės santykiai pagimdė naują architekto veiklos pobūdį privačios ir valstybinės nuosavybės sąlygomis.

Atsinaujinanti energetika. Nuo politinių subtilybių iki realių technologinių galimybių

Atsirado daug nevalstybinių, tarp savęs intensyviai konkuruojančių projektavimo įmonių, biurų. Susiformavo nauja architektūrinės ir statybinės veiklos rinka, kurioje dalyvauja užsienio firmos, investitoriai, naudojamos naujos medžiagos ir statybinės technologijos. Architektą—menininką pakeitė architektas—verslininkas ar architektas-vadybininkas. Rinka ir privataus užsakovo poreikių tenkinimas architekto profesijai suteikė paslaugų teikėjo atspalvių, kartais net paminant vertybines dimensijas.

Kūrybinis procesas, vykdant konkretų ypač privataus užsakovo užsakymą identifikuoja visiškai kitokį požiūrį į realių galimybių teorija yra sąjunga, užsakovą, vartotoją ir realių galimybių teorija yra sąjunga pačią profesiją.

Redakcija Atsinaujinanti energetika - dažna tema spaudoje ir tiesiog diskusijose, tačiau neapleidžia mintis, jog kalba sukasi apie kažką tolimo ir fantastiško: realybėje vis tiek viskas sugrįžta prie iškastinio kuro, naujos kartos atominių ar šiluminių elektrinių. Natūralus klausimas - kodėl gi taip yra? Apie šiuolaikinės energetikos "Bermudų trikampius" portalo www. Edmundą Žilinską. Žodžio kišenėje neieškantis ir didžiulį patirties bagažą sukaupęs pašnekovas atsinaujinančios energetikos srityje dirba nuo m.

Dar didesni pasikeitimai įvyko urbanistikoje, nes iš esmės pasikeitė miesto planavimo, gyvenamosios aplinkos, gyvenamojo būsto samprata, gyvenimo būdas. Gyvenamasis būstas privatizuojamas, modernizuojamas, rekonstruojamas. Statoma nebe tik gyvenimui, bet nuomai, pardavimui.

Skubantiems

Informacinių technologijų išsivystymas, interneto atsiradimas, telekomunikacijų sistemos tobulėjimas — visa tai veikia architekto veiklą, profesiją. Kompjuterinis projektavimas ir vizualinis modeliavimas turi ypač didelę reikšmę projektinei veiklai ir architektūriniam išsilavinimui.

Nemažesni pasikeitimai įvyko ir aukštojo mokslo srityje. Lietuva integruojasi į pasaulio bendruomenę NATO, ESaukštajam mokslui ypatingą reikšmę turi Bolonijos deklaracijaįvairūs santykiai, kontaktai su Europos ir pasaulio universitetais.

Budintis reporteris, Aktorė V. Mičiulienė: jaunimui reikia realių galimybių

Lietuvos architektai vis labiau integruojasi į pasaulinius architektūrinus procesus ir veiklą. Tokių pokyčių kontekste Lietuvos architektūros ir urbanistikos mokslo situacija gana dviprasmiška. Iš vienos pusės, yra labai rimtų tyrinėjimų kraštovaizdžio architektūros, planavimo sistemų, miestų planavimo ir urbanistinio projektavimo srityse, bet iš kitos pusės yra mokslinės beletristikos tekstų, kurie pasižymi tuščiažodžiavimu, sunkiai identifikuojamu arba kartais visiškai neaiškiu tyrinėjimo objektu, nevienodai suprantamų terminų gausa ir labai skurdžiu instrumentarijumi.

Ypač tai pasakytina apie tekstus, kuriuose komentuojama architektūra kaip menas arba menų sąveika architektūroje iš tikrųjų tai yra dailėtyros pobūdžio tekstai, bet ne architektūrologijosnes juose kūrybinio proceso rezultatas traktuojamas kaip tikslas, o estetinis efektas kaip esmė. Pagrindinis straipsnio tikslas — palyginti Lietuvos architektūros ir urbanistikos praktikos ir mokslo situaciją su bendromis tendencijomis pasaulyje, apžvelgti situaciją architektūros ir urbanistikos mokslo srityje naujo LR Mokslo ir studijų įstatymo ir naujo studijų klasifikatoriaus kontekste pagal tyrinėjimo objekto identifikavimo ir elementarios logikos kriterijų.

Šiame straipsnyje kalbama apie architektūros ir urbanistikos mokslą, todėl bandoma atskirų nuomonių chaosą nagrinėti kaip struktūrą, kuri įgautų mokslo teorijos pobūdį. Pasauliniame Architektūros kongrese m. Tai reiškia, kad keitėsi ir architekto darbo priemonės, instrumentai, o svarbiausia, kūrybos objektas.

Pradėtas vertinti kontekstas.

užsidirbti pinigų internete, pavyzdžiui, advego ir

Pagrindinė problema — neaiški architektūrologijos samprata, neaiškus, t. Todėl yra reali populistinių, labai paviršutiniškų tekstų galimybė, nes bet koks rašantis žmogus, savo tekstuose minintis architektūrinius objektus gali save vadinti architektūrologu, kultūrologu ir pan. Taip pat egzistuoja vienodai suprantamų terminų ir sąvokų bei tikslaus jų vertimo į anglų kalbą problema.

Straipsnio autoriui teko dirbti LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytoje darbo grupėjekuri turėjo įvertinti esamą architektų rengimo sistemą Lietuvoje ir parengti Meno mokslų srities architektūros ir urbanistikos studijų krypties pagrindinių studijų reglamentą bakalaurams.

Tam tikslui teko susipažinti su visų aukštųjų mokyklų, rengiančių architektus VDA, KTU, VGTUbakalauro ir magistrantūros studijų programomis ir tų programų išorinio įvertinimo, įvykusio metais rezultatais. Be to, teko peržiūrėti visų studijų programų modulių korteles duomenys iš aukštųjų mokyklų internetinių puslapių ir tų kortelių struktūrą — modulių aprašus, rekomenduojamą literatūrą, suteikiamas žinias ir gebėjimus ir t.

Kai kurioms išvadoms didelę įtaką turėjo ir informacija apie studijų programų realizavimo mechanizmą, fakultetų, kuriuose rengiami architektai, organizacinę struktūrą ir valdymo principus, doktorantūros veiklą ir t. Svarbus dalykas aukštosiose mokyklose vykdoma mokslinė veikla, moksliniai padaliniai, jų pobūdis, mokslo žurnalai ir ypač mokslininkų tekstai apie architektūros ir urbanistikos mokslą, realių galimybių teorija yra sąjunga nėra daug.

Svarbus informacinis šaltinis Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų HSM plėtros strategija iki metųLR Mokslo ir studijų įstatymas. LR Švietimo ir mokslo ministro m. Kadangi iki tol mokslo ir studijų klasifikatoriai gana ryškiai skyrėsi kai kuriomis traktuotėmis, todėl, ko gero, ir dabar bus nesusipratimų.

realių galimybių teorija yra sąjunga

Tokiu atveju prioritetas suteikiamas naujausiam studijų klasifikatoriui, kuris pagal struktūrą turėtų būti orientyras ir mokslo klasifikatoriui.

Bendro vardiklio identifikavimas tarp šių klasifikatorių yra prioritetinis uždavinys, kitaip nesusikalbėjimas garantuotas. Kiti šaltiniai, yra susiję su žymiausių pasaulio mokslo teoretikų veikalais T.

zerich variantai

KuhnI. Lakatos Gulbenkian Atverkime socialinių mokslų gelmes. Popper CarrA. Chalmers ir realių galimybių teorija yra sąjunga. Taip pat pagal galimybes susipažinta su šiuolaikinių architektūros teoretikų veikalais — K.

Michael HaysV. MaasM. GausaH. Mallgrave Architectural Theory.

Naujausi straipsniai

Contandriopoulos Architectural Theory. Siekiant tiksliau apibrėžti architektūrologo arba architektūros teoretiko definiciją, buvo panagrinėti žymių Lietuvos kultūrologų ir menotyrininkų tekstai architektūros, urbanistikos, miesto kultūros klausimais.

Tarp jų Kultūros ir filosofijos mokslo instituto mokslininkų S.

Pasikartok tikimybių teorijos kursą

Trilupaitytės RubavičiausL. Jekentaitės straipsniai ir knygos. Levandausko, N. Lukšionytės-Tolvaišienės, V. Stausko, G. Mažeikio, L. Donskio tekstai. Taip pat šiems klausimams skirti profesorių A.

Jis akivaizdžiai sutrikęs. Vieną dieną pabėgėliai kviečiami, kitą jau sienos uždaromos. Kilo paradigminė krizė. Nelabai kas Europoje žino, kas tai yra. Iš tiesų ES yra lyg ir valstybių sąjunga, bet per dažnai vaidina federaciją, dėl to kyla problemų.

Miškinio Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. SavastisJ. BučoZ. DaunorosA. MačiulioP. Alistratovaitės-Kurtinaitienės, T. Grunskio, T. Butkaus, K.

Sveikas užgimęs, liberalus populizme!

Zaleckio, J. Kamičaitytės-Virbašienės ir kt. Įdomi kultūrologų veikla, kurie aktyviai reiškiasi internetinėje erdvėje, žiniasklaidoje, taip pat leidžia knygas kultūrologijos klausimais — V. Klimašauskas MichelkevičiusT.

DaugirdasL. Jonušys KardelisV. Kinčinaitis