Rūšies pasirinkimas


LRS 34 straipsnis.

rūšies pasirinkimas

Pensijų anuiteto rūšies pasirinkimas 1. Dalyvis pateikia pensijų anuiteto mokėtojui duomenis, reikalingus pensijų anuiteto rūšiai pasirinkti ir pensijų anuiteto dydžiui apskaičiuoti. Teiktinų duomenų turinį, jų pateikimo formą ir sąlygas nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

rūšies pasirinkimas

Pensijų anuiteto mokėtojas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie dalyvio ketinimą įsigyti pensijų anuitetą gavimo dienos dalyvio nurodytu būdu ir adresu pateikia pasiūlymą dėl dalyviui rūšies pasirinkimas pensijų anuiteto dydžio pagal kiekvieną pensijų anuiteto rūšį, taip pat nurodo datą, iki kurios pasiūlymas galioja. Pasiūlymo galiojimo terminas yra 30 kalendorinių dienų. Pensijų anuiteto mokėtojo pasiūlymų, teikiamų dalyviams, ketinantiems įsigyti pensijų anuitetą, turinį, formą ir jų pateikimo sąlygas nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

rūšies pasirinkimas

Dalyvis, gavęs šiame straipsnyje nurodytą pensijų anuiteto mokėtojo pasiūlymą, turi pasirinkti pensijų anuiteto rūšį ir iki pasiūlymo galiojimo laikotarpio pabaigos kreiptis į pensijų anuiteto mokėtoją dėl pensijų anuiteto sutarties sudarymo.

Dalyvis, per numatytą pasiūlymo rūšies pasirinkimas terminą nesudaręs pensijų anuiteto sutarties arba sudarytą pensijų anuiteto sutartį nutraukęs lengvatinėmis sąlygomis Draudimo rūšies pasirinkimas nustatyta tvarka, turi teisę sudaryti sutartį vėliau šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

rūšies pasirinkimas