Emitento pasirinkimo sandoriai. Pasirinkimo sandorių rūšys


atsiėmimo brokerio atidarymas

Taikymo sritis 2. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė yra:1 emitento pasirinkimo sandoriai narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 eurų, emitentams — ta valstybė narė, kurioje yra registruota emitento buveinė;2 ne valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 eurų, emitentams — ta valstybė narė, kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

Buveinės valstybė narė nustatoma emitento pasirinkimu. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė narė ir apie ją atitinkamai pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį;3 šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytiems emitentams — ta valstybė emitento pasirinkimo sandoriai, kurioje emitentas turi registruotą buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

greito pasirinkimo lenta

Emitentas gali pasirinkti tik vieną valstybę narę, kuri ne trumpiau kaip 3 metus bus jo buveinės valstybe nare, išskyrus atvejus, kai emitento vertybiniais popieriais daugiau neprekiaujama valstybės emitento pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje arba kai emitentas šio 3 metų laikotarpio metu pradeda atitikti šios dalies 1 arba 2 punkto reikalavimus. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė ;3.

Pasirinkimo sandoriai (opcionai)

Šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kai emitento vertybiniais popieriais nustojama prekiauti buveinės valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, prireikus turi pasirinkti naują buveinės valstybę narę. Buveinės valstybę narę emitentas gali pasirinkti iš valstybių narių, kuriose emitento vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir valstybės narės, kurioje yra registruota emitento buveinė.

emitento pasirinkimo sandoriai

Ne valstybėse narėse įsteigti emitentai, kurių buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, turi atskleisti periodinę ir einamąją informaciją šiame emitento pasirinkimo sandoriai nustatyta tvarka, jeigu jų vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje.

Priežiūros institucija turi teisę netaikyti emitentui, kurio buveinė yra ne valstybėje narėje, šio skirsnio reikalavimų, jeigu periodinė ir einamoji informacija parengta ir atskleista pagal valstybės, kurioje yra emitento buveinė, teisės aktų reikalavimus, kurie priežiūros institucijos sprendimu laikomi emitento pasirinkimo sandoriai šiame skirsnyje nustatytiems reikalavimams.

kokios yra aukščiausio lygio vadovų galimybės verslo pinigų pajamos internetu

Tokiu atveju mažiausios pajamos internete institucija apie pritaikytą išimtį informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją. Emitentai privalo pranešti apie savo pagal šio straipsnio 2 arba 3 dalį pasirinktą buveinės valstybę narę valstybės narės, kurioje yra registruota emitento buveinė, buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms ir paskelbti viešai šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka.

Jeigu emitentas per tris mėnesius nuo tada kai emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, apie savo buveinės valstybės narės pasirinkimą atitinkamai nepraneša ir nepaskelbia viešai, buveinės valstybėmis narėmis laikomos visos valstybės narės, kuriose veikia reguliuojamos rinkos, kuriose leista prekiauti emitento vertybiniais popieriais, tol, kol emitentas pasirenka vieną buveinės valstybę narę ir apie ją paskelbia viešai šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka.

papildomų pajamų žemutinis naugardas pasirinkimo galimybių nepastovumo įvertinimas

Šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kurio vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje valstybėje narėje iki m. Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų leidžiamiems išleistiems vertybiniams popieriams.

emitento pasirinkimo sandoriai privalumų prekyba

Taikymo sritis 3.