Krepšelio variantas. Mokinio krepšelį keičia klasės krepšelis: neaiškumų – apstu


Rekomenduojame: mokyklų intensyvaus konsultavimo krepšelio variantas Kodėl krepšelio variantas tai rūpi? Kokybės krepšelių lėšos turėtų padėti savivaldybėms sudaryti prielaidas ugdymo kokybei gerinti tobulinant vadinamųjų stiprių mokyklų veiklą ir skleidžiant jų gerąją patirtį, silpnoms — suteikiant konsultacinę ir finansinę pagalbą. Neketiname ginčyti krepšelio skaičiavimo, skyrimo tvarkos principų, nors ir gaila, kad kokybei gerinti tikslinių lėšų gauna ne visos mokyklos, ypač — iš silpnųjų grupės, o vien uoju punktu aptartos sąlygos, t.

Kita vertus, ar įmanu perprasti, kokį konsultavimo kokybei gerinti modelį užkoduoja minėtasis aprašas? Dvejopo sąrašo — stiprių ir silpnų — teikimas ir nuostata, kad stipriosios skleis savo gerąją patirtį, o silpnosios bus konsultuojamos, suponuoja pirminę prielaidą, krepšelio variantas modeliuojamas toks kelias: savivaldybės viduje vyksta idėjų apykaita dvejetainių opcijų registracija stipriosios tampa silpnųjų vedlėmis į ugdymo kokybę.

Tačiau tą spėjimą paneigia abiejų sąrašų palyginimas: yra savivaldybių, kur silpnųjų sąraše 7 ar net 10 mokyklų pvz. Taigi prielaida apie planuojamą idėjų apykaitą tarp mokyklų savivaldybės viduje vargu ar pasitvirtintų. Patirtys — pasiteisinusios ar abejotinos?

Tokiu atveju neramu, ar nepasinaudosime seniai įprastais kompetencijų tobulinimo modeliais. Kitas variantas: prirengiame armiją konsultantų ar vadinamųjų konsultantų ir pasiunčiame juos paskirai į mokyklas šio bei to pamokyti.

Pusė bėdos, jei tie konsultantai yra ryškios sėkmės mokyklų praktikai, turintys gilią savų mokyklų kaitos patirtį kaip įrodymą, kad siūloma idėja iš tikrųjų puikiai veikia, t.

Blogiau, jei mokyklų konsultuoti atvyks gryni teoretikai — atpils savo teorinį žinojimą ir išvažiuos, dažnu atveju kiekvienas skirtingai pamokęs. Kad ir puikiausių, netgi tarpusavyje nesipjaunančių idėjų jie privežtų, mokyklos gali jas priimti kaip gražius, bet nepasiekiamus teorinius dalykus, niekaip realiai neįtvirtinamus.

padėti užsidirbti pinigų kaip uždirbti 100 eurų internete

Geresnis variantas — teoretikai, išmanantys mokyklos praktiką ir gebantys parodyti, kaip siūlomos idėjos gali konsultuojamoje mokykloje prigyti ir kokį pokytį jos gali duoti. Bet… ir šie teoretikai išvažiuoja, nebūdami tikri, kad mokykla tas idėjas priėmė ir tikrai pavers savo kasdiene veikla. Galima manyti, kad perspektyvus naujai sukurtas konsultavimo modelis, kai tas pats konsultantas atvažiuoja į tą pačią mokyklą triskart po Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros NMVA atlikto mokyklos išorinio vertinimo — padėti mokyklai susivokti, kaip ištaisyti per išorės vertinimą nustatytus trūkumus.

Bet šių pakonsultavimų poveikį juos jau išbandžiusi Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė vadina tik žvalgytuvėmis, vadinasi, trumpalaikiu konsultanto susipažinimu su mokyklos problemomis ir dažniau vadybiniu patarimu, kaip mokyklai susikoncentruoti į NMVA iškeltos problemos įveiką.

Privalumas yra tas, kad į mokyklą nustatytą kartų skaičių atvyksta tas pats konsultantas, nuo jo gebėjimo greitai susivokti mokyklos veikloje, žinoma, gali kaitos procesai bent šiek tiek pasistūmėti, tikėtina, pažangos link.

Jackson pristatomi ekspertinis ir procesinis konsultavimo modeliai. Tikėtina, krepšelio variantas projekto dalyviai šių modelių esmę išmokę atmintinai, kitiems priminsime: Ekspertinis — eksperto sprendimai, priimti jo žinių, patirties pagrindu, duomenimis, praktikų pavyzdžiais; ekspertas pateikia receptus, imasi atsakomybės už kliento situacijos taisymą; dažnu atveju tiesiog pritaikoma svetima praktika. Abejojama, ar ekspertinis konsultavimas didina kliento savarankiškumą veikiant, ar jis netampa vien pasyviu rekomendacijų gavėju.

Tačiau dažnai norima greitai ir paprastai gauti atsakymą ir konstatuoti pokytį, todėl švietimo praktikoje krepšelio variantas į eksperto greitą ir rezultatyvų poveikį klientams orientuotas modelis taikomas dažnai.

Pripažįstama, kad procesinis konsultavimo modelis yra labiau įgalinantis nei ekspertinis. Savo esme šis modelis yra tapatus ir mokslininko P. Blocko aptariamam bendradarbiavimo, arba partneriško konsultavimo modeliui, kurį taikydamas konsultantas nesprendžia problemos už konsultuojamąjį, o panaudoja savo specifinius įgūdžius, kad padėtų konsultuojamajam pačiam išspręsti savo problemą.

Tačiau… Tiek krepšelio variantas, tiek procesinis konsultavimo modeliai nėra krepšelio variantas ar eksperto arba tą patį vaidmenį atliekančio vieno asmens trijų kartų atvažiavimas į mokyklą šio bei to krepšelio variantas, šį bei tą patarti. Tai — kaitos procesas, vedamas eksperto ar konsultanto.

Такие вещи он видел в Лизе достаточно часто, но до сего момента поразительная разница в масштабах мешала ему узнать -- Хилвар. да ты знаешь, что это .

Ilgalaikis procesas. Kad jis ir Lietuvoje yra realiai paveikus, išbandyta ir patvirtinama ųjų gruodį pasibaigusiu Kupiškio r.

Naujienų kategorijos

Jį šiuokart ir rūpėtų pristatyti. Kupiškio r. Tuometiniai mokyklų rodikliai atrankoje tikėtinai būtų artimi paskelbto kokybės krepšelį gaunančių vadinamųjų silpnų mokyklų sąrašo rodikliams.

Penkiose mokyklose nuosekliai dirbo, sakytume, tiek ekspertais, tiek konsultantais Lietuvos švietimo bendruomenei gerai žinomi mokyklų vadovai — Vaidas Bacys, Natalija Kaunickienė drauge ir Šiaulių universiteto doktorantėdr. Projektas truko trejus metus — Pastebėtume, kad pagal kokybės krepšelio tvarkos aprašą sąrašo mokyklų pažangos rezultatai bus vertinami praėjus dvejiems metams nuo kokybės krepšelio įgyvendinimo pradžios.

Negalėtume palyginti savivaldybių kokybės krepšelius gaunančių mokyklų suminių finansinių galimybių su šia suma, nes krepšelio sumų nežinome. Tiems, kas bent jau vartė šią knygą, juolab jei ir skaitė ar giliau analizavo, pastebėtume, kad lygiai taip pat — struktūriškai, preciziškai — Ieva vadovavo ir projektui, tokio lygio koordinavimas buvo viena iš projekto sėkmės krepšelio variantas, ją pripažino visi projekto kokybinio tyrimo informantai.

  1. Ты пойдешь собственным путем, как ты это всегда и делал, а твои друзья будут для тебя либо инструментами, которые следует использовать, либо ненужным балластом -- смотря по сиюминутной ситуации.

  2. Mokinio krepšelį keičia klasės krepšelis: neaiškumų – apstu
  3. Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo lyginamasis variantas
  4. Но какой незначительной должна была казаться задача переделки целого мира тем, кто создал его солнца.

  5. Но это должна быть Шалмирана.

  6. Koks yra atvirkštinis variantas
  7. Galimybių fortas

Ką krepšelio variantas šiuo teiginiu pabrėžti? Kad galime nieko kokybiško savivaldybėje ugdymo kokybei su gautais krepšeliais nesutverti, jei nebus tikslaus, kryptingo, tikslingo mokyklų vedimo į kaitos pažangos link procesus, juolab jei mokyklos savarankiškai veiks taip, kaip joms atrodys priimtiniau. Strategais šiuo atveju laikytume savivaldybių švietimo skyrius, bet ne jų subordinaciškoji viršenybė, o tik bendradarbiaujanti lyderystė čia tegalėtų sutverti ženklų pažangos žingsnį ar bent jo pradžią.

Jei ji taptų darbo knyga, džiaugtumėmės nuoširdžiausiai. O dabar vėl grįžkime prie Kupiškio mokyklose vykdytu projektu kurto ir išbandyto konsultavimo modelio.

Ką laikome intensyviu konsultavimu?

Mokinio krepšelį keičia klasės krepšelis: neaiškumų — apstu event domain Diena. Politikai naują finansavimo programą giria, tačiau pedagogai mano, kad ji priimama pernelyg skubotai. Tarpinis variantas Sparčiai mažėjant mokinių skaičiui, imta kritikuoti mokinio krepšelį, esą jis nėra tinkamiausias finansavimo būdas.

Pailiustruosime vienu kitu pavyzdžiu. Projektui prasidedant įtrauktos ir įsitraukusios mokyklos ir Kupiškyje tikėjosi sau priimtinos senos projektų tradicijos: gaus nemokamai mokymų, seminarų, galbūt susitiks su įdomiais žmonėmis, lektoriais, gal kitos mokyklos patirtimi pasidalys krepšelio variantas bus naudinga dalyvauti.

Gryninant veiklų kryptis mokyklos pasirinko savo situacijai artimus konsultantus, o šie veikė skirtingai.

krepšelio variantas automobilių nuotraukas internetu uždirbk

Pavyzdžiui: mokau — mokomės — taikome — stebiu — konsultuoju — mokau — taikome — stebiu — konsultuoju… Taip brėžtume vieno iš konsultantų veiklos stilių, sakytume, atlikusio ir mokytojo, ir instruktoriaus vaidmenis, akivaizdžiausiai atstovavusio ekspertinio konsultavimo modeliui, nešusio savo mokyklos išmokimo metodų patirtį, nepaisant įvairių dvejonių, pasiteisinusią mokykloje, kur ateina mokytis daugiausia vaikų, patyrusių kitose mokyklose netgi didelių mokymosi nesėkmių.

Čia kaip su ligoniu. Pagėrė iš paskirtų vaistų dešimt tablečių — palikai, jis atkrito, paskui liga tapo chroniška. Ne, reikia tuo metu padėti. Atvirkščiai — padėti maksimaliai. Žodžiu, net ir tie mokytojai, kurie savo pamokas ir veda trupučiuką kitaip, krepšelio variantas ekspertas patarė. Aš susiskaičiavau: seminarų po 6—8 val. Ekspertas atvažiuodavo į mokyklą ir būdavo nuo 8 ryto iki 16—17 val.

Tiesiog su dviem mažomis pertraukėlėmis.

DIENINIS MAKIAŽAS - ZOLYNAITE

Tuo metu kažkas vyksta mokykloje — ir jis konsultuoja. Pagalba neįkainojama. Kiti, nors ir orientavosi labiau į procesinį konsultavimą, krepšelio variantas konsultuojamoms mokykloms irgi pasiūlė savose sėkmingai prigijusių patirčių, kurios šalyje žinomos, puikiai įvertintos įvairių išorinių vertintojų ir rekomenduotos diegti kitose krepšelio variantas. Be to, intensyviai bendravo elektroniniais ryšiais, kai tik koks klausimas kildavo. Kodėl teigiame, kad labiau ryškėjo procesinio konsultavimo požymiai?

Šiais atvejais konsultantas padeda mokyklai analizuoti problemą, pateikia problemos sprendimo metodologiją ir galimus sprendimus, siūlo priklausomai nuo mokyklos situacijos vertingų idėjų ir padeda planuoti naujovių įgyvendinimą, podraug stebėdamas, konsultuodamas įgyvendinimo procese.

Tai atsargesnis įsiterpimas į mokyklos darbą siekiant padėti įgyvendinti jos konsultavimo pradžioje išsikeltus arba susisteminti jau turėtus tikslus, bet vis tiek ir ilgalaikis, ir intensyvus.

Ir man labai patiko dokumentų krepšelio variantas mokymai. Mokėmės skaityti dokumentus, atsirinkti, kas ten juose svarbiausia, braukėme, žymėjomės, ieškojome raktinių žodžių. Krepšelio variantas mums buvo svarbiausia. Aš vis tiek galvoju, kad tam tikrais momentais turi būti užuominų ir į tą ekspertinį konsultavimą… Galbūt Kupiškyje galėjo būti daugiau procesinio konsultavimo.

Bet mus užspaudė ten — mes dažnu atveju turėdavome vos ne pasakyti, pasiūlyti, ką galima daryti šioje vietoje. Ten to ekspertinio konsultavimo buvo pasitelkta dar ir iš šalies. Kodėl siūlome ilgalaikio intensyvaus konsultavimo modelį? Taip yra dėl to, kad džiaugiamės rezultatu. Šiame savo straipsnyje neturime galimybių pristatyti viso atlikto tyrimo, sudėlioti visų argumentų už ilgalaikio intensyvaus konsultavimo modelį — projekto tyrimo ataskaita yra puslapių.

Savivaldybių švietimo rezultatai ir jų SEK šaltinis: Lietuva. Švietimo būklės apžvalga Gera mokykla Primintume, kad prieš projektą, prieš ilgalaikio intensyvaus konsultavimo modelio pritaikymą, Kupiškio savivaldybė buvo kairiajame žemutiniame ketvirtyje.

Toks pokytis būtų vienas iš motyvų šiuo konsultavimo modeliu susidomėti prieš nusprendžiant, krepšelio variantas norėtume gavę kokybės krepšelio pinigėlių, o gal — pinigų… Neturime pagrindo tvirtinti, kad Kupiškio savivaldybės mokyklų rezultatų kilstelėjimą lėmė vien projektu įtvirtintas ilgalaikio konsultavimo modelis, veiksnių visada yra daugiau.

Bet vien tokio projekto vykdymas keliose mokyklose vertė ir kitas domėtis, kas gali būti paveiku mokinių pasiekimų pažangai. Apibendrintai išskirtume sustiprėjusį vadovų, mokytojų individualų ir bendrą dėmesį kiekvieno krepšelio variantas individualiai mokymosi pažangai, savo ruožtu — sustiprėjusį mokinių dėmesį mokymosi procesui, atsakomybės už rezultatus pirmuosius požymius. Pastebėtina ir dėl šios pažangos stebėjimo atsirandanti intensyvesnė pagalba vaikui mokantis, pagalba ugdantis mokėjimą mokytis, tiriamuosius gebėjimus, įvairesnės mokymosi pagalbos formos.

Pastebėtina ir mokyklų vadovų vadybinė ūgtis, ir pamokos kokybės kaita, ir atsirandantis mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas, ir mokyklų besiklostanti bendrystė, kai jos pasijuto esančios ne konkurentės dėl vaiko ir jo atsinešamo krepšelio, o vaiko sėkmei dirbančios partnerės.

krepšelio variantas

Rūpėjo, bet dar nepavyko tiksliai užčiuopti, kaip stipriai pasikeitė mokytojų nuostata, kad ir sunkiame socialiniame, ekonominiame, kultūriniame kontekste gyvenantys vaikai gali patirti tiek mokymosi sėkmę, tiek asmenybės ūgtį. Būtent mokytojų nuostatų kaitą laikytume tokių vaikų sėkmių pradžia, o šia linkme mokyklose veikę konsultantai irgi nuostatų kaitos link vedė.

Mokyklos vieningai tvirtino: jie — autoritetai; Lietuvoje žinomi; jų veiklos patirtys pasiteisinusios; jie dosniai dalijosi… Ir — išgirskime — jie buvo ne iš Kupiškio. Ne tik dėl to, kad savame krašte pranašu krepšelio variantas, kad savose savivaldybėse nebūtų tinkančių vesti į pokytį konsultantų. Ir dėl to būta nerimo: ar nedaro toks ilgalaikio intensyvaus konsultavimo modelis mokykloms, kaip pačių konsultantų sakyta, meškos paslaugos, ar gebės mokyklos pačios savarankiškai pokytį išlaikyti, gilinti, siekti tolesnės pažangos konsultantams krepšelio variantas Konsultavimas pokyčių vadybos cikle Kupiškio atveju matėme mokyklų, kuriose pokyčius laikytume jau sisteminiais: mes jau užsidirbti pinigų užsienyje kitaip dirbti — pripažino pačios.

Ir atgijusios pamokos, ir jų reflektavimas pagal pačių susikurtą pamokos įsivertinimo tinklelį, ir vaiko individualios pažangos fiksavimas, stebėjimas, analizė, ir vaikų asmeniniai projektai, tėvų ir vaikų klubai, ir išmokimo metodai, ir informacijos struktūrinimas pamokoje, ir kiti veiklų pavyzdžiai tapo jų kasdiena. Todėl mūsų reziumė: prieš pradėdami leisti kokybės krepšelį apsispręskime, ko norime — šio bei to pasimokyti ar tikrai keistis patys ir keisti ugdymo kokybę, kitaip tariant, garantuoti vaikams sėkmę.

Ветер обдавал холодом его его легко одетое тело, но Элвин едва замечал это неудобство, продираясь через поток воздуха. Он прошел лишь немного и понял, что Алистра даже не пытается идти за. Она стояла и смотрела ему вслед. Ее позаимствованный плащ бился на ветру, одна рука слегка прикрывала лицо.