Parinktys, kur gauti duomenis


parinktys, kur gauti duomenis kaip pasirinkti pasirinkimo strategiją

Įmonės kodas —buveinės adresas parinktys Šiaurės g. Kontaktinė informacija — telefono numeriselektroninio pašto adresas — smiltainis smltart.

Paslaugos - 12135-2020

Asmens duomenys — bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti duomenų subjektas ; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba kur gauti duomenis vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Dažniausiai teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų asmens duomenis yra sutartis žodinė ar rašytinė ir imperatyvūs teisės aktai Buhalterinės apskaitos įstatymas, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas ir kt. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą pvz.

kaip nuspėti dvejetainių opcionų rinką dvejetainio signalo grafikas

Duomenų subjekto sutikimas — bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

parinktys, kur gauti duomenis baltųjų brokerių

Sutikimą galite kur gauti duomenis susisiekę su mumis el. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

  • Второе "я" Элвина все еще сердито требовало выпустить его, но он знал, что уже находится в безопасности.

  • Bch kriptovaliuta
  • Я не знаю, что случится, когда они узнают, как я нашел звездолет.

Informacija taip pat gali kur gauti duomenis suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu. Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams paslaugų teikėjamskurie teikia mums paslaugas atlieka darbus ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

NAUJASIS HUAWEI P30 JAU ČIA - Unbox Ring apžvalga

Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą.

Pateikiame pavyzdinį nebaigtinį parinktys subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys: Buhalterines paslaugas teikiantys subjektai; Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; Skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai; Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į parinktys arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose.

Spustelėkite ir peržiūrėkite duomenų rinkinio sąlygų ir sąvokų apžvalgą. Duomenų rinkinio tipas nurodo konkretaus tipo duomenis, kuriuos norite importuoti. Pavyzdžiui, yra naudotojo duomenų, kainos duomenų, turinio duomenų ir kt.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis.

Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų.

Duomenų apsauga ir privatumo politika

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki sibiro auksinės monetos kriptovaliuta saugojimo laikotarpio pabaigos.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir parinktys atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

Mažiau Pradedant nuo "Excel"skirtos "Office " prenumeratoriams, duomenų importavimo ir analizės parinktys buvo perkeltos į savo duomenų sekciją dialogo lange "Excel" parinktys. Pastaba: Ši parinktys pasiekiama tik tada, jei turite " Office " prenumerata. Jei esate Office abonentas, įsitikinkite, kad turite naujausią "Office" versiją. Duomenų parinktys Keiskite " Pivot" lentelių numatytąjį maketą. Galite pasirinkti iš kelių numatytųjų maketo parinkčiųskirtų naujoms "PivotTables".

Gerbdami Jūsų laiką, Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome su Jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarkome tol, kol Jūs neatšaukiate savo sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Mes Jūsų skundą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 20 darbo dienų. Jeigu Jūsų netenkins mūsų atsakymas, Jūs turite teisę kreiptis parinktys Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją www.