Sekta, kur žmonės uždirba pinigus


Totalitarinės sektos: bendrosios sąvokos.

sekta, kur žmonės uždirba pinigus

Pirma dalis Pernelyg dažnai destruktyviųjų kultų veikla lieka nepastebima tol, kol jau nebeįmanoma ką nors padaryti. Stivenas Hasanas[1] 1. Terminų apibrėžimas [ Kiekviena iš šių etimologijų savaip atskleidžia sektantiškumo esmę: kaip man atrodo, pirmoji iš jų labiau tinka istorinėms sektoms tarkime, menonitams, baptistams, molokanamsantroji — naujoms, totalitarinėms, apie kurias ir kalbėsime šioje knygoje. Klasikinėms sunku rasti kitą žodį sektoms paprastai priskiriami menonitai, kvakeriai, adventistai, sekmininkai, duchoborai, chlysai ir kitos marginalinės lyginant su krikščionybe grupės.

Kai m. Regis, šis terminas kur žmonės uždirba pinigus toks akivaizdus visai mūsų visuomenei, jog atrodo, kad buvo visiems ant kur žmonės uždirba pinigus galo, ir tik atsitiktinai kažkas jį pavartojo pirmas.

Ritualinės žmogžudystės, sektos ir judėjimai Lietuvoje | patrol.lt

Nuo tada jis tvirtai įėjo į mūsų kalbą ir naudojamas visuotinai. Totalitarinės sektos naujų narių pritraukimui naudoja apgaulę, nutylėjimus ir įkyrią propagandą, savo nariams patenkančios informacijos cenzūrą, naudojasi kitomis neetiškomis asmenybės kontrolės priemonėmis: psichologiniu spaudimu, gąsdinimu ir kitomis narių išlaikymo organizacijoje formomis.

Tokiu būdu totalitarinės sektos pažeidžia žmogaus teisę laisvai pasirinkti informaciją apie pasaulėžiūrą ir gyvenimo būdą. Tų pačių mormonų, kuriais pradedame savo pasakojimą apie totalitarines sektas, nepaisant visų jų totalitarinių tendencijų ir kitų pavojingų požymių, vis dėlto negalima vadinti totalitarine sekta kur žmonės uždirba pinigus šio žodžio prasme: juk pas juos, nors ir nedideliu laipsniu, bet leidžiama kita nuomonė.

Tačiau kai kurios sektos, kaip atrodo, nepajėgios keistis. Narystės sektose lygiai Dažnai klausiama apie sektų narių skaičių.

sekta, kur žmonės uždirba pinigus darbo su galimybėmis paslaptys

Atsakyti į šį klausimą sunku, nes reikėtų kalbėti ne mažiau kaip apie tris narystės lygius, kuriuos sąlyginai galima pavaizduoti trimis koncentriniais ratais, turinčiais bendrą centrą. Šių sekta yra žymiai daugiau nei daugeliui gali atrodyti: pavyzdžiui, Vakarų šalyse, specialistų vertinimu, tokių žmonių skaičius pusantro du kartus viršija tradicinių bažnyčių dvasininkų, pastorių skaičių.

Spėju, kad Rusijoje šis skaičius tikrai nėra mažesnis o gal net ir didesnis. Manau, kad skaičiai gerokai perdėti, tačiau į juos neįeina sektų vadovai ir valdančioji grandis — su jais šie duomenys tikriausiai būtų arčiau tiesos. Įsivaizduokite, kokiai jėgai tenka priešintis Rusijos bažnyčiai! Kitą ratą sudaro sektantai, kurie visą laiką praleidžia sektoje, gyvena joje; jie yra sekta sektos veiklai. Beveik visos šiuolaikinės totalitarinės sektos daugiau ar mažiau žaloja žmogaus sąmonę ir žmogus palaipsniui praranda savarankiško gyvenimo įgūdžius.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Norint išvesti žmogų iš šios būsenos, išgydyti, grąžinti į normalų gyvenimą, socialiai adaptuoti, reikalingas ilgas reabilitacijos laikotarpis. Daugelis žmonių, dėl vienokios ar kitokios priežasties atsidūrę už juos sužalojusios sektos ribų, negali surasti savo vietos gyvenime, nežino, kur panaudoti jėgas: visi socialiniai ryšiai nutraukti, savarankiškai apsispręsti jie nebemoka, o ankstesnius įgūdžius prarado. Šis fenomenas aprašytas psichologų. Tarkime, žmogus ateina į sektą būdamas 20 metų amžiaus.

Po 20 metų jis iš ten išeina, bet emociškai lieka tame pat sekta, kuriame buvo prieš dvidešimtį metų. O juk jam jau 40, visi jo bendraamžiai — susiformavusios asmenybės. Pradėti gyvenimą nuo pradžių pernelyg sunku, o kartais ir per vėlu. Ir štai, pasibastęs vargeta patenka į sekta sektą. Dėl tokios migracijos tarp įvairių sektų sektantų skaičius atrodo didesnis, negu iš tiesų yra. Ši psichologinė priklausomybė turi tuos pačius mechanizmus kaip priklausomybė nuo narkotikų, tik narkotinė euforija pasiekiama įšvirkštus į kraują cheminių medžiagų, o čia veikia psichologiniai metodai, tačiau mechanizmas yra tas pats — žmogui kur žmonės uždirba pinigus indukuotoji t.

Tai galima pasiekti be jokių narkotikų, nors vardan tiesos reikia pasakyti, kad kai kurios sektos vis tik naudoja narkotines arba psichotropines priemones. Tačiau nereikia savęs raminti palyginti nedideliu kai kurių užsidirbti pervedant pinigus narių skaičiumi: atseit, munistų šalyje tėra kokie penki tūkstančiai, o mūsų, stačiatikių — štai kiek daug!

Penki tūkstančiai munistų — tai penki tūkstančiai karių. Tai rinktinės pajėgos, elitas, kurį sudaro vien tik karininkai. Jie pasiaukojamai ištikimi sektos lyderiui, neprieštaraudami vykdo jo įsakymus ir 24 valandas per parą atiduoda sektai, paprastai gaudami už tai, švelniai tariant, spartietišką būstą, menką maistą ir padėvėtus drabužius. Ar jūsų bažnyčioje daug tokių žmonių?

Pats plačiausiais sektos narių ratas — trečiasis: tai žmonės, iš dalies paliesti sektos.

Pasak jo, būdavę atvejų, kai nužudymai įvykdyti kapinėse, jų prieigose, ten išvartomi paminklai. Prieš kelis metus žmogžudystė įvykdyta Rasų kapinėse.

Mūsų šalyje šiam ratui tikriausiai priklauso didžioji gyventojų dalis. Tai kareiviai, kurie prireikus gali papildyti sektos sekta gretas. Kas šie žmonės? Tai tie, kurie retkarčiais užsuka į kokias nors paskaitas apie jogą, o susirgę kreipiasi į ekstrasensus ir žiniuonius, eina pas būrėją, sudarinėja horoskopus, gali lankyti vienos sektos sambūrius, bet užsukti ir į kitos, pasiklausyti ezoterinės paskaitos, paskaityti okultinę knygelę ir t.

Tai žmonės, kurie sudaro foną, palankų sektos prigijimui, tą drumstą okultinę terpę, maitinančią įvairius dvasinius iškrypimus, kurioje sektos gali veistis ir daugintis. Šis talentingas romanas priklauso antiutopijos žanrui. Knygoje aprašyta atmosfera — tai iš tiesų sektos vidaus gyvenimo atmosfera. Autoriaus suformuluoti sąmonės pavergimo ir kontrolės principai bei atitinkami knygoje aprašomi mechanizmai veikia sektos viduje.

Be kita ko, Orvelas atrado tokį dėsnį: tie, kas kontroliuoja žmogaus kalbą, kontroliuoja ir jo sąmonę. Juk pakliuvusi į bet kurią sektą auka pradeda kalbėti jos kalba. Mūsų atveju tai gali būti rusų kalba, tačiau joje vyksta subtilus sąvokų sukeitimas, kai pagrindiniai žodžiai įgyja kitą reikšmę, o adeptas nenoromis pradeda mąstyti sektos kategorijomis. Žmogus pagauna kažkurį vieną žodį, mygtukas suveikia, ir jums pateikiamas atitinkamas tekstas.

Tai, ką kalbate vėliau, nepasiekia jo sąmonės, nors kalbate su juo rusiškai — jo gimtąja kalba. Jis jau nebegali suvokti ką kalbate. kur žmonės uždirba pinigus

nulaužti vk per žetoną

Daugelis sektų sukuria sudėtingą savąją kalbą. Pavyzdžiui, scientologai turi iškalti daugiatomį habardizmų žodyną L.

Baimės akys nuvedė į požemius | patrol.lt

Ron Hubbard — scientologijos pradininkas ir pereiti prie šio nemokšiško žargono. Taigi tas, kas kontroliuoja žmogaus kalbą, kontroliuoja ir jo sąmonę.

Taip atsitiko, kad kalba, kuria šiandien kalba mūsų šalis, — tai visai ne ta kalba, kuria kalbame mes, Stačiatikių Bažnyčios nariai. Iš tikrųjų, sektantai mus aplenkė — jie kalba daugumai suprantama kalba. Žmonės dabar arba iš viso nesupranta tokių paprastų žodžių kaip, pavyzdžiui, kur žmonės uždirba pinigus, nuodėmė, erezija, atsakomybė, malonė, dogma, šventumas, sakramentas, malda, išganymas ir t.

Tačiau sekta įsijungsite televizorių, pamatysite, kad vienu kanalu kalbama apie karmą, kitu — apie energetiką, trečiu — apie kosminį intelektą, ketvirtu — apie čakrų atvėrimą, penktu — apie kundalini prabudimą, šeštu — apie meditaciją. Todėl, kai ateina koks nors Šoko Asahara ir sako, kad jis atvers jūsų čakras, pažadins kundalinį ir išmokys efektyviausios meditacijos technikos, šie žodžiai krenta į gerai patręštą kur kur žmonės uždirba pinigus uždirba pinigus.

Vienas grandiozinis bandymas pakeisti kalbą mums visiems tikrai gerai žinomas — tai bolševikai iš esmės perdirbo ir pakeitė rusų kalbą. Šiuo klaikiu žargonu kalbėjo visa šalis, rašė poetai, kūrė savo romanus rašytojai.

Be abejo, visiškai sunaikinti rusų kalbos ir kur žmonės uždirba pinigus iš jos visus krikščioniškus žodžius bei sąvokas bolševikams nepavyko. Nors daug kas jiems nusisekė. Pabaigoje pakalbėsime apie tai, kas vienija visas sektas. Šis globalinis krikščionybės užpuolimas kur kas pavojingesnis už visus ankstesnius.

Totalitarinių sektų ištakos ir kilmė Sektos egzistuoja tiek pat, kiek egzistuoja krikščionybė. Iš krikščionybės istorijos žinome, kad nuo pat krikščionių Bažnyčios gyvavimo pradžios pradėjo kurtis gnostinės sektos, vėliau montanizmas, manichėizmas ir t.

Visą Bažnyčios istoriją nuolat lydėjo sektantiški gundymai. XX amžiuje atsirado tokia anksčiau neegzistavusi sąvoka kaip totalitarizmas. Pirmiausia jis pasireiškė politinėje plotmėje, vėliau atsirado ir religinės sektos, kurias dabar vadiname totalitarinėmis.

Šios sektos naudoja visas naujausias sąmonės valdymo technologijas, kurios ankščiau dar nebuvo išrastos. Šiuolaikinių greičių, technologinių naujovių, informacijos gausos ir mokėjimo ja manipuliuoti fone sąmonės valdymas įgyja masinį ir totalinį pobūdį, kuris anksčiau buvo tiesiog neįmanomas.

Šiuolaikinių totalitarinių sektų pirmtakėmis, matyt, reikėtų laikyti mormonų ir jehovistų sektas. Tai ilgaamžės sektos, veikiančios iki šiol ir mūsų šalyje taip pat.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Jų istorija daugeliu atžvilgių tipiška; ją žinant galima su tam tikra tikimybe nuspėti kitų, vėliau atsiradusių totalitarinių sektų raidos kryptis žinoma, jeigu joms pavyks išgyventi tokį ilgą laiką. Šiuolaikinių totalitarinių sektų atsiradimą daugeliu atžvilgių nulėmė nesibaigiantis postprotestantiškų denominacijų ir sektų skaidymosi procesas, kuris pasiekė apogėjų XIX amžiuje.

kas yra interneto galimybės uždarbis atlikus užduotis internete

Tačiau skaidymosi procesai tebevyko, duodami savo vaisius: pirma protestantiškų, o vėliau ir katalikiškų šalių t. Taip sektos, atsiradusios kurio nors žmogaus regėjimų ir apreiškimų pagrindu, tapo suvokiamos kaip normalus, dėsningas, pakenčiamas ar net teigiamas reiškinys.

Monoreligiškumą pradėta suvokti kaip gėdingą tamsios praeities reiškinį. Eklektizmas masinėje sąmonėje sekta norma. Kita svarbia šiuolaikinio populiaraus religinio mąstymo atsiradimo gaire galima laikyti Čikagos Pasaulinį Religijų Parlamentą, įsteigtą m. Jį organizavo okultinė svedenborgistų sekta, aktyviai dalyvaujant unitoriams ir Teosofų draugijai, kurią įkūrė mūsų deja! Draugijos ideologai teigė, kad ji vienija savyje visas religijas.

Jau tada ore sklandė visų pasaulio valstybių suvienijimo idėjos, kurias po Pirmojo pasaulinio karo įgyvendino Tautų Lyga. Atitiko amžiaus dvasią ir įvairių religijų suvienijimo idėja. Pasaulio vienovės reikalavimas buvo susijęs su religine ir kultūrine unifikacija. Okultinė teosofinė ideologija ir yra ta sintezė, kurią Vakarų intelektualai mėgino sukurti tarp Rytų ir Vakarų.

Ji ir davė gyvybę vieningai okultinei sistemai, su kur žmonės uždirba pinigus, kaip manoma, daugiau ar mažiau siejasi beveik visos šiuolaikinės totalitarinės sektos. Viena jos pirmtakių tapo Jelena Petrovna Kur žmonės uždirba pinigus. Seniai sklandžiusi ore pasaulio vienovės idėja, prie kurios palaipsniui artėjo Vakarai tobulėjant technikai ir plečiantis nacionalinių kultūrų kur žmonės uždirba pinigus į vieningą civilizaciją, geriausiai buvo suformuluota Rytuose.

Būtent ten idėja apie visos esamybės vienovę neišvengiamai kėlė mintį apie vidinį visų religijų tapatumą. Įvairiausių tikėjimų mišinys jau seniai tapo charakteringa Indijos ir Kinijos ypatybe. Visų pasaulio religijų vienovės principą vienas pirmųjų suformulavo indų deivės Kali[2] šventikas Pajamos ir tinklai Todėl Indijos religija tiek pat mano, kaip ir jūsų.

Mes, indai, ne tik esame tolerantiški, mes tapatiname save su visomis religijomis, melsdamiesi mečetėje kartu su mahometonu, garbindami ugnį su zoroastriečiu ir klaupdamiesi prieš kryžių su krikščionimi. Mes žinome, kad visos religijos panašios, pradedant paprastu fetišizmu ir baigiant aukščiausiu Absoliuto garbinimu jos tėra žmogaus dvasios bandymas aprėpti ir suvokti Begalybę.

Todėl surenkame visas šias gėles ir, apipynę jas meilės gija, kuriame puikią tarnystės Dievui puokštę. Bet ar ji priimtina doram, objektyviam tikinčiajam? Melas, kad visos religijos skiriasi tik smulkiomis detalėmis, bet yra vieningos esminiais dalykais.

Religijos gali būti panašios smulkmenomis, bet jų esmė skiriasi. Tam tikros hesichazmo technikos gali būti panašios į jogų kontempliacijos technikas, bet tikslai, kurių siekia indų asketas ir Atono vienuolis, — visiškai priešingi. Galiausiai noras suvienyti visas egzistuojančias religijas padeda atsirasti tik dar kur žmonės uždirba pinigus sektai.

Paieškos forma

Netoli Čikagos yra bahaistų šventykla, kuri turi devynis įėjimus, atitinkančius devynias stambiausias pasaulio religijas. Visi jie veda prie bendro altoriaus, esančio salės centre. Tačiau tai bahaistų altorius. Grįžkime prie istorijos.

sekta, kur žmonės uždirba pinigus bitcoin tinklo sudėtingumo lentelė

Kurį laiką visos šios naujo religingumo apraiškos egzistavo autonomiškai viena nuo kitos, nesusimaišydamos masinėje sąmonėje. Postprotestantiškos sektos tebesiskaidė; teosofuojantys sekta kūrė vis naujas ir naujas sintezes, induizmas krikščioniškų šalių gyventojams tebebuvo svetimas reiškinys; Vudu, Umbanda ir kiti eklektiški liaudies kultai nebuvo praktikuojami už savo etninių ribų ir pakankamai riboto sociumo.

Tik po Antrojo pasaulinio karo visi šie ir daugelis kitų elementų pradėjo aktyviai sąveikauti, įtakoti vienas kitą ir jungtis į įmantriausias kombinacijas. Čia svarbų vaidmenį suvaidino ir totalitarinių šalių patirtis, kartu su radikalių tiek dešiniųjų, tiek kairiųjų politinių partijų bei organizacijų sukūrimo, formavimo ir valdymo patirtimi, ir froidistinės bei postfroidistinės psichoanalizės, kuriai masinėje sąmonėje besąlygiškai buvo suteiktas religinis aspektas, paplitimas Vakarų visuomenėje.

Holivudo kino produkcija, sujungusi kultūras ir kontinentus, sukūrusi savąją supaprastintą ir profanuotą sintetinę virtualiąją realybę, veikiausiai paskatino anksčiau nematytų neo- ir pseudoreliginių totalitarinių monstrų ir monstriukų gimimo procesą.

Komerciniai kur žmonės uždirba pinigus Kiekviena iš sektų, kurias ketiname čia aptarti, yra tam tikra sintezė, visų jų su retomis išimtimis kilmė yra pakankamai sudėtinga ir nevienareikšmiška. Šis eklektinis religinis postmodernizmas yra pokario metais prasidėjusios melagingos sintezės vaisius.

Ši sintezė dirbtina, anksčiau neegzistavusi ir galiausiai kur žmonės uždirba pinigus tikruosius religinius jausmus. Labai sudėtingas klausimas: ar tokias sektas išvis galima vadinti religija?

Tačiau beveik visada lyderis savo pasekėjų akyse faktiškai prisiima Dievo funkcijas ir tampa dieviško garbinimo objektu. Be to, nereikia pamiršti ir komercinės potekstės, kuri yra beveik kiekvienoje totalitarinėje sektoje. Tačiau egzistuoja sektos, apskritai neturinčios religinės doktrinos, mokymo apie Dievą. Jose yra gerovės bei turto kultas ir triukšmingi, įkyrūs sėkmės pažadai, kurią neva atneš įstojimas į organizaciją, kompaniją, klubą.

Tokias sektas religijotyrininkai vadina komerciniais arba industriniais kultais. Vienas iš piramidžių požymių yra tas, kad žmonėms žadamas pelnas, kuris bus gaunamas ne vien ir ne tiek iš prekybos, kiek iš naujų žmonių verbavimo į organizaciją.

Kiekvienam nariui žadami tam tikri procentai nuo visų pardavimų, kuriuos įvykdys tie, kuriuos jie atves į organizaciją. Taigi religinės doktrinos tokiose sektose paprastai nėra, bet jų veiklos ir narių sąmonės kontrolės metodai — absoliučiai sektantiški. Atėjęs ten, pirmiausia girdi tik trankią muziką. Visi trypčioja lyg šokdami, strakalioja į taktą, drauge skanduoja. Psichologai pabrėžia, kad po tokio parengimo įšildymo žmogus lengviau pasiduoda įtaigai.

Jūs esate čia

Kažkurią akimirką muzika staiga nutyla, į sceną išeina žmogus ir pradeda kalbėti. Visi, kas išėjo į sceną šiame susirinkime, šnekėjo būtent taip, visiškai vienodai, bet atrodė, kad niekas iš jų nekalba angliškai. Kaip puiku, kad atėjote, mes labai džiaugiamės, kas jūs šiandien čia. Pirmą kartą gyvenime pasirinkote teisingai! Sveikiname jus, kur žmonės uždirba pinigus tai padarėte, parodėte išmintį ir atėjote čia pas mus. Tai puiku, tai nuostabu! Tai jūsų pirmas žingsnis kelyje į sėkmę, sveikatą ir klestėjimą.

Dar kartą jus sveikinu! Kilnus žmogus Markas Hiugas prisiekė, kad atras tokią priemonę, kad visi galėtų lieknėti ir nemirtų. Jis nuvyko į Himalajus, pabendravo ten su išminčiais ir rado tokį produktą, kuris suteikia žmogui jėgų, žvalumo, sveikatos — iškart visko.

Grįžęs namo, rado savo vienintelę senelę besivaduojančią mirtimi: senutė vos galėjo prasižioti. Hiugas subėrė jai į burną šiek tiek savo priemonės ir kitą dieną senelė jau šoko polką ir pardavinėjo šią priemonę visame Los Andžele.