Tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka, Įsakymas dėl Intrastato ataskaitų


užsidirbti pinigų sms žinute

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus m. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklės toliau — Taisyklės nustato Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų toliau — PVM mokėtojas ir asmenų, įgaliotų teisės aktų nustatyta tvarka pildyti ir teikti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis toliau — Intrastato ataskaitų toliau — Ataskaita PVM mokėtojo vardu toliau — tarpininkasAtaskaitų pateikimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos toliau — Muitinės departamentas elektroniniu būdu tvarką.

Taisyklės parengtos vadovaujantis m. Komisijos reglamentu EB Nr. Komisijos reglamentu ES Nr.

Skaičiuoklės

Taisyklėse vartojamos sąvokos: 3. Ataskaitų teikimo elektroninis būdas — Muitinės departamento teikiama elektroninė paslauga, įgalinanti Ataskaitas, kurių formos patvirtintos Įsakymu Nr.

Привет, Элвин, - сказал. - Я рад, что ты вернулся. Или ты все еще в Диаспаре.

PVM mokėtojo arba tarpininko įgaliotas atstovas — fizinis asmuo, PVM mokėtojo arba tarpininko įgaliotas Muitinės departamento nustatyta tvarka ir suteiktomis priemonėmis PVM mokėtojo arba tarpininko atstovams suteikti prieigą prie Muitinės departamento teikiamų elektroninių paslaugų. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose naudojamas sąvokas.

PVM mokėtojo arba tarpininko elektroniniu būdu pateiktos Ataskaitos turi tokią pat teisinę galią kaip ir raštu pateikta Ataskaita.

Užklausa sėkmingai išsiųsta

Prašymų Ataskaitas teikti elektroniniu būdu teikimas, jų nagrinėjimas ir prieIgos suteikimas 5. PVM mokėtojas arba tarpininkas, pageidaujantis teikti Ataskaitas elektroniniu būdu, privalo pateikti Muitinės departamento Statistikos analizės skyriui toliau — Ataskaitų pateikimo vieta rašytinį prašymą suteikti jam prieigą naudotis Muitinės departamento teikiama elektronine paslauga vienu šių adresų: 5.

Naujoji Riovonių g.

2018 10 31 Z. Vaišvila DĖL LIETUVOS TARPTAUTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO IR APKALTOS

Jovarų g. Nėries g.

Klauskite mūsų ekspertų

Prašymas gali būti pateikiamas raštu arba IDAIS portale užpildant elektroninio prašymo formą toliau — elektroninis prašymas. Jeigu pateikiamas elektroninis prašymas, įgaliojimas turi būti pateiktas per 3 dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Rašytinis prašymas turi būti pasirašytas, o elektroninis prašymas pateiktas juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens. Prašyme turi būti pateikti šie duomenys: 8.

EY Footer / LT

Jeigu prašymą pateikia PVM mokėtojas: 8. PVM mokėtojo pavadinimas; 8. PVM mokėtojo tikslus buveinės adresas, nurodant pašto indeksą, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas; 8.

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga Kolegialių institucijų įsakymai Taisyklės reglamentuoja prekių, importuotų į Lietuvos Respublikos teritoriją, neapmokestinimą importo PVM, kai minėtos prekės tiekiamos į kitą ES valstybę narę.

PVM mokėtojo įgalioto atstovo vardas, pavardė, pareigos, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas. Jeigu prašymą pateikia tarpininkas: 8.

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.11.01-2019.11.30

Teikiant elektroninį prašymą, užpildomi visi nustatytos formos laukai. Jeigu prašymas užpildytas teisingai ir Tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka mokėtojas arba tarpininkas jau naudojasi kitomis Muitinės departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, PVM mokėtojui arba tarpininkui jo elektroniniame prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu pateikiama informacija dėl prieigos prie Muitinės departamento teikiamų elektroninių paslaugų.

Jeigu prašymas užpildytas teisingai ir PVM mokėtojas arba tarpininkas nesinaudoja Muitinės departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, PVM mokėtojo arba tarpininko įgaliotam atstovui prieiga prie Muitinės departamento teikiamų elektroninių paslaugų suteikiama Muitinės departamento nustatyta tvarka. Jeigu PVM mokėtojas arba tarpininkas elektroniniame prašyme nurodė ne visus duomenis, nurodydamas duomenis suklydo arba nustatomi kiti prašymo jo duomenų trūkumai, PVM mokėtojas arba tarpininkas apie nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo elektroninio prašymo gavimo dienos informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu.

Jeigu PVM mokėtojo arba tarpininko pateikti duomenys neatitinka Taisyklių 7—9 punktų reikalavimų, PVM mokėtojas arba tarpininkas elektroniniu paštu informuojamas apie nustatytus trūkumus suteikiant jam 14 dienų terminą trūkumams pašalinti.

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga - patrol.lt

Jeigu PVM mokėtojas arba tarpininkas trūkumų tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka, jam nesuteikiama teisė teikti Ataskaitas elektroniniu būdu, apie tai raštu informuojant PVM mokėtoją arba tarpininką ir nurodant šio sprendimo motyvus ir apskundimo tvarką.

PVM mokėtojas arba tarpininkas, kurio prašymas nebuvo patenkintas, gali kartotinai kreiptis tik tuomet, kai pašalina nurodytus trūkumus. PVM mokėtojo arba tarpininko įgaliotas atstovas Muitinės departamento suteiktomis priemonėmis registruoja kitus PVM mokėtojo arba tarpininko IDAIS portalo naudotojus ir suteikia jiems įgaliojimus teikti Ataskaitas elektroniniu būdu arba peržiūrėti Ataskaitų duomenis. PVM mokėtojo, veikiančio per tarpininką, įgaliotas atstovas Muitinės departamento suteiktomis priemonėmis registruoja PVM mokėtojo įgaliojimą tarpininkui teikti Ataskaitas už PVM mokėtoją elektroniniu būdu.

daylitrade dvejetainiai variantai

Tarpininko atstovams suteikiama teisė tvarkyti tik atstovaujamo PVM mokėtojo sutikime nurodytų laikotarpių Ataskaitų duomenis. PVM mokėtojui, veikiančiam per tarpininką, suteikiama teisė peržiūrėti savo įmonės Ataskaitų duomenis, kuriuos už jį teikia tarpininkas, be teisės juos koreguoti.

  • Они еще и демонстрировали необычайно высокую степень координации мышления, что Джизирак относил на счет их телепатических способностей.

  • Pasikeitė prekybos su ES valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklės | EY vedlys
  • Ну, заинтересовалось.

  • Įsakymas dėl Intrastato ataskaitų - AD REM Group

PVM mokėtojo arba tarpininko atstovų registracija panaikinama, jeigu Tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka departamento nustatyta tvarka Muitinės departamentas priima sprendimą nutraukti paslaugos teikimą PVM mokėtojui arba tarpininkui. PVM mokėtojas arba tarpininkas atsako už teisių ir arba įgaliojimų atlikti atitinkamus veiksmus jo sukurtiems naudotojams IDAIS portale galiojimo sustabdymą.

Elektroniniu būdu pateikta Ataskaita patvirtinama ją pateikusio IDAIS naudotojo, kurio asmens tapatybė užtikrinama sisteminėmis priemonėmis.

tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka terminai dvejetainiuose opcionuose

Muitinės departamento reikalavimai Ataskaitų elektroninio pranešimo ir Atsakymo tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka pranešimo konstrukcijai ir duomenų struktūrai skelbiami Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje ir IDAIS portale. IDAIS sistema informuoja IDAIS portalo naudotoją apie klaidingai užpildytus Ataskaitos laukus pranešimu, kuris pateikiamas realiuoju laiku Ataskaitų duomenų įvedimo lange, arba pateikia Atsakymo elektroninį pranešimą su nustatytų klaidų sąrašu.

Elektroniniu būdu pateikta Ataskaita su duomenų klaidomis IDAIS sistemoje registruojama su klaidomis, bet nepatvirtinama.

Jeigu IDAIS portalo naudotojas pateikia Ataskaitų elektroninį pranešimą realiuoju laiku, apie pranešimo apdorojimo rezultatus jis nedelsiant informuojamas IRT priemonėmis pateikiant Atsakymo elektroninį pranešimą.

Ataskaitų ruošiniai laikinojoje saugykloje saugomi ne ilgiau kaip 45 kalendorinės dienos nuo Ataskaitos pildymo pradžios.

Pasikeitė prekybos su ES valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklės

Jeigu Ataskaitų elektroninio pranešimo duomenų struktūra neatitinka Taisyklių 30 punkto reikalavimų, Ataskaitos pranešimas nepriimamas ir neregistruojamas. PVM mokėtojo arba tarpininko atstovui pateiktame Atsakymo elektroniniame pranešime nurodomas aptiktos klaidos kodas ir jos aprašymas. Ataskaitos pateikimo elektroniniu būdu data laikoma jos patvirtinimo IDAIS sistemoje data, kuri nustatoma programinėmis priemonėmis.

PVM mokėtojo kaip nulaužti bitcoin tarpininko atstovas, sėkmingai pateikęs Ataskaitą elektroniniu būdu, šios ataskaitos raštu Ataskaitų pateikimo vietai neteikia, išskyrus Taisyklių 42 punkte numatytus atvejus.

Vadovaujantis Integruotos muitinės informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus m.